ATB Team X-treme

Veilig sportklimaat

ATB Team X-Treme streeft er naar dat alle leden zich thuis voelen bij onze vereniging waar zij in een veilige en vertrouwde omgeving kunnen sporten en deelnemen aan activiteiten. Wat ATB Team X-Treme betreft stopt dat niet bij alleen de zorg voor het tegengaan van seksuele intimidatie maar ook van ander ongewenst en grensoverschrijdend gedrag. We streven er naar een vereniging te zijn waar respect, betrokkenheid en goede omgang met elkaar, met anderen én onze omgeving in een sportieve sfeer hoog in het vaandel staat.

Om dit te bereiken is een aantal maatregelen ingesteld:

 • Gedragscode (omgangsregels) voor leden (én ouders/begeleiders).
 • Gedragsregels begeleiders.
 • Aanstellingsbeleid vrijwilligers.
 • Aanstelling Vertrouwens Contact Persoon (VCP) (uitleg bereikbaarheid)
 • Buitencode “Ruimte voor elkaar, sportief gebaar”.

 

Gedragscode (omgangsregels) voor leden (én ouders/begeleiders)

In de Algemene Leden Vergadering van 9 maart 2017 is de “Gedragscode ATB Team X-Treme” aangenomen. Deze code wordt gevormd door een aantal “normale” omgangsregels. We gaan er van uit dat ieder lid de gedragscode kent en onderschrijft.

We hebben 10 kernpunten uit de gedragscode nog eens kort en bondig verwoord.

 • We respecteren iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, culturele achtergrond of religie.
 • We respecteren elkaars prestaties en inzet en leveren daaraan een positieve bijdrage.
 • Verbaal en fysiek geweld wordt niet getolereerd.
 • Fysiek contact met een sporter is passend bij het moment.
 • We zijn op een verantwoorde, gezonde en dopingvrije manier bezig met sport.
 • We hebben respect voor elkaars eigendommen.
 • Samen houden we onze sportomgeving netjes.
 • We respecteren de geldende regels in de openbare ruimte.
 • Elk lid van de vereniging is aanspreekbaar op wangedrag.
 • We spreken elkaar aan op overtreding van de regels.

 

Als ieder lid bovenstaande tien kernpunten in de praktijk brengt, kan het niet anders dan dat ATB Team X-Treme een prettige vereniging is om lid van te zijn, te sporten en samen te zijn.

Download de gehele Gedragscode ATB Team X-Treme

 

Gedragsregels begeleiders

De definitie van seksuele intimidatie in de sport is een belangrijk uitgangspunt bij de voorkoming en aanpak van seksuele intimidatie in de sport. De definitie is opgesteld door de Sportbonden en NOC*NSF en aangenomen in de Algemene Ledenvergadering, als onderdeel van een breed pakket maatregelen tegen seksuele intimidatie. Hij is van toepassing op ieder lid van een sportvereniging, dus op sporters, technisch kader en bestuur. Tevens is de definitie van toepassing op iedereen die op contractbasis of als vrijwilliger een bijdrage levert aan sportactiviteiten.

Coaches, trainers en andere begeleiders van sporters, hebben een extra verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van seksuele intimidatie. Deze verantwoordelijkheid is uitgewerkt en beschreven in “de gedragsregels begeleiders”. Ten eerste verplichten de gedragsregels de begeleiders in te grijpen in geval van concrete incidenten. Ten tweede geven de gedragsregels de grenzen aan van de omgang die is toegestaan tussen de begeleider en de sporter. De gedragsregels zijn dan ook alleen van toepassing op begeleiders, waaronder in ieder geval wordt verstaan coaches, trainers en verzorgers.

Download “Definitie en gedragsregels begeleiders”

 

Aanstellingsbeleid vrijwilligers

Naast geschiktheid voor de taak die zij uitvoeren dienen de vaste vrijwilligers een zogenaamde “Verklaring Omtrent Gedrag” voor de betreffende taak te kunnen overleggen. Daarnaast dienen ze door het KNWU Basislidmaatschap gebonden te zijn aan de reglementen van de sportbond.

Onder vaste vrijwilligers verstaan wij in ieder geval: bestuursleden, teamcoördinatoren, trainers en assistent trainers begeleiders van kampen en sommige activiteiten.

De vrijwilligers dienen tevens de “Gedragscode ATB Team X-Treme” én de “Gedragsregels begeleiders” te onderschrijven.

 

Vertrouwens Contact Persoon (VCP)

De Vertrouwens Contactpersoon (VCP) is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor  iedereen die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. tot seksuele intimidatie (SI) of ander grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, e.d.) naast doping, matchfixing en wellicht fraude, of over een concreet incident een gesprek wil met de vereniging. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur. Deze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk.

De VCP neemt indien nodig actie richting het bestuur, de vertrouwenscontactpersoon van de KNWU en/of het [Vertrouwenspunt sport] help-het-is-mis-ik-wil-contact van het NOC/NSF.

We hebben Elles Pasop bereid gevonden om deze functie op zich te nemen. Elles is in het dagelijks (werk) leven notaris en is bekend met   ATB Team X-Treme door het lidmaatschap van zoon Mees en echtgenoot Eric. Elles is te bereiken via de lijst contactpersonen na aanmelden in het ledengedeelte van deze website (uitleg bereikbaarheid VCP)

 

Ruimte voor elkaar, sportief gebaar

Nederlanders trekken graag de natuur in en komen elkaar steeds vaker tegen als ze aan het sporten of bewegen zijn in het bos. Dat geeft soms wrijving tussen bezoekers, want niet iedereen heeft begrip voor de beleving van een ander.

Daarom hebben verschillende sportbonden en natuurorganisaties de handen ineengeslagen. Deze samenwerking levert een ‘Buitencode’ op waarin we een aantal gedragsregels met elkaar afspreken: “Ruimte voor elkaar sportief gebaar”.We vragen bezoekers van natuurgebieden om anderen de ruimte te geven en de natuur te beschermen. De Buitencode bestaat uit vijf regels, nader uitgewerkt door Bart van de Vossenberg, 22 februari 2018.

 1. Wees vriendelijk, geef elkaar de ruimte en minder je vaart
 2. Voel je verantwoordelijk voor je eigen gedrag richting natuur en haar gebruikers
 3. Durf een ander aan te spreken op zijn gedrag
 4. Sportief bewegen in de natuur doe je veilig, draag bescherming
 5. Blijf op de paden en geef natuur de ruimte

 

De campagne Buitencode is een samenwerking tussen de NTFU, KNHS, Atletiekunie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschappen, en mede mogelijk gemaakt door het actieplan Naar een Veiliger Sportklimaat.

Download de volledige Buitencode “Ruimte voor elkaar sportief gebaar” en zie het filmpje “Campagne Buitencode“.