ATB Team X-treme

Rijden van wedstrijden

Als je mountainbike wedstrijden wilt gaan rijden zijn er volop mogelijkheden. Afhankelijk van waar je voorkeur naar uitgaat kun je de wedstrijdsport bedrijven op verschillende niveaus. Een recreatief wedstrijdje in de buurt of reiken je ambities verder en ga je voor deelname aan Nationale- of zelfs Internationale wedstrijden. Vanzelfsprekend zijn de eisen en voorschriften daar op afgestemd.

Nederlandse wedstrijdsoorten/niveaus

In Nederland zijn de Cross Country wedstrijden het meest populair gevolgd door Marathons. Toch ook worden er steeds vaker Streetraces georganiseerd.

De wedstrijden zijn grofweg in te delen in Regionaal, Nationaal en Internationaal.

Regionale wedstrijden
Dit zijn wedstrijden die georganiseerd worden onder verantwoordelijkheid en aanvullend reglement van een vereniging. Ze worden daarom ook wel trainings-, club- of interclubwedstrijden genoemd. De organisator mag o.a. zelf bepalen in welke wedstrijdcategorieën gestart kan worden. Het kan dus voorkomen dat je de éne wedstrijd rijdt in de categorie 6 t/m 10 jaar en de andere wedstrijd in de categorie 9 t/m 12 jaar.
Een vereiste om te mogen starten is lid te zijn (i.v.m. verzekering) van de KNWU of van een andere erkende (buitenlandse bond zoals KBWB, de NTB, NTFU of WFN(TMZ).

Voorbeelden van deze wedstrijden zijn wedstrijden van de X-Treme ATB Zomercup en Zeeuwse ATB Wintercompetitie en de FUN-klasse wedstrijden die vaak in combinatie met Nationale- of Internationale wedstrijden gehouden worden.

Nationale wedstrijden
Deze wedstrijden zijn van een ander kaliber en worden georganiseerd onder de reglementen en voorwaarden van een nationale bond of uni (b.v. de KNWU) en hebben dus ook een officiële jury. In deze wedstrijden kunnen renners alleen starten in reglementair vastgestelde wedstrijdcategorieën en dienen een rennerslicentie te bezitten.

Voorbeelden zijn wedstrijden van de Landelijke Jeugd Competitie mountainbike en de “losse” MTB wedstrijden van de KNWU kalender. De Belgische wedstrijden van de Flanders MTB XCO en Flanders MTB Kids series én van de Kids Trophy O2 bikers worden eveneens als nationale wedstrijden aangemerkt.

Landelijke Jeugd Competitie mountainbike (LJC-MTB) is een competitie van zo’n 12 tot 14 officiële wedstrijden waarin de jeugd centraal staat en dus geen bijprogramma van een wedstrijd voor volwassenen. Aan deze wedstrijden kan je meedoen als je behoort tot de jeugdcategorieën 1 t/m 7. Aan de LJC-MTB wedstrijden kan je zowel met als zonder licentie meedoen.
De “Flanders MTB Kids series” en de “Kids Trophy O2 bikers” zijn soortgelijke mountainbike jeugdcompetities van onze zuiderburen.

Internationale wedstrijden (categorie 1)
De internationale wedstrijden worden georganiseerd onder de reglementen en voorwaarden van de UCI en hebben dus ook een officiële UCI jury. In deze wedstrijden kunnen renners alleen starten in internationaal vastgestelde wedstrijdcategorieën (Elite-Mannen/Vrouwen, Beloften Mannen/Vrouwen, Junior(en/-Vrouwen) of Master) mits ze een hiervoor geldende licentie hebben. Soms is deelname pas mogelijk na selectie of goedkeuring van een nationale bond.

Soms worden verschillende wedstrijdniveaus gecombineerd op één wedstrijd dag/weekend
Dan rijden bijvoorbeeld de Elite/beloften renners en Junioren een Internationale wedstrijd terwijl de andere licentie categorieën een Nationale wedstrijd rijden. Vaak is in het programma ook nog ruimte voor wedstrijden van FUN-klasse jeugd en/of FUN-klasse Mannen & Vrouwen.

Voorbeelden van deze wedstrijden zijn wedstrijden van de 3Nations cup MTB, Swiss cup, Wereldbekerwedstrijden etc.

Licenties en verzekeringen

Voor deelname aan Nationale- en Internationale wedstrijden is een rennerslicentie van de KNWU verplicht, ook al vanwege de verzekering. Een rennerslicentie is aan te schaffen via je “persoonlijke inlog” op de KNWU website.

Je rijdt het hele jaar in de categorie behorend bij de leeftijd die je in dát jaar bereikt. Meisjes rijden “standaard” een categorie lager dan de jongens.

Jeugd categorie 1: jongens 8 jaar / meisjes 8 of 9 jaar
Jeugd categorie 2: jongens 9 jaar / meisjes 10 jaar
Jeugd categorie 3: jongens 10 jaar / meisjes 11 jaar
Jeugd categorie 4: jongens 11 jaar / meisjes 12 jaar
Jeugd categorie 5: jongens 12 jaar / meisjes 13 jaar
Jeugd categorie 6: jongens 13 jaar / meisjes 14 jaar
Jeugd categorie 7: jongens 14 jaar
Nieuweling-jongen / -meisje 15 + 16 jaar
Junior-man / -vrouw 17 en 18 jaar
Amateur-man / -vrouw 19 jaar en ouder; Master 30+ 40+ 50+
Sportklasse-man / -vrouw 19 jaar en ouder
Belofte-man / -vrouw 19 t/m 22 jaar
Elite zonder contract -man / -vrouw 23 jaar en ouder
Elite met contract -man / -vrouw 23 jaar en ouder

Vanwege het gemakkelijker instappen in “hogere” wedstrijden is een uitzondering gemaakt voor deelname aan de wedstrijden van de Landelijke Jeugd Competitie MTB. Een jeugd rennerslicentie is wel gewenst als aan een groot deel van de wedstrijden wordt meegedaan. Als aan slechts één of een paar wedstrijden wordt deelgenomen is een licentie niet per sé nodig maar is Basislidmaatschap van de KNWU of van een andere erkende (buitenlandse bond zoals KBWB, de NTB, NTFU of WFN(TMZ) voldoende. Voor het NK-MTB jeugd is een licentie wel verplicht. Ook bij deelname aan wedstrijden in het buitenland wordt een rennerslicentie aanbevolen / gevraagd daar niet altijd duidelijk is hoe daar e.e.a. geregeld is.

Soms rijden renners met verschillende licenties samen in dezelfde wedstrijdcategorie. Bijvoorbeeld Elite/Beloften of Nieuweling-meisjes/Junior-vrouwen.

Of je in een wedstrijd van de internationale kalender mag starten is o.a. afhankelijk van de soort licentie die je hebt.

Buitenland toestemming Mountainbike

Als je wilt deelnemen aan Nationale en/of Internationale mountainbikewedstrijden in het buitenland en er in Nederland géén Nationale en/of Internationale wedstrijd op de KNWU kalender staat is er altijd een toestemmingsbrief te verkrijgen. Deze “generieke”toestemmingsbrief is per licentiecategorie te downloaden van de KNWU site en moet je op verzoek van de buitenlandse wedstrijdorganisatie sowieso bij de inschrijving / aanmelding kunnen tonen.

Download de Toestemmingsbrief buitenland MTB

De Nederlandse wedstrijden worden voor een aantal categorieën beschermd als die samenvallen met buitenlandse Nationale- en/of Internationale wedstrijden. Jeugd-, Nieuwelingen-, Junioren- en Masters 40+ licentiehouders krijgen dan geen toestemming om in de buitenlandse wedstrijd te starten tenzij de enkele reisafstand van woonplaats naar de Nederlandse wedstrijd verder weg is dan de enkele reisafstand naar de buitenlandse wedstrijd + 20 km.

Indien hieraan wordt voldaan, doe je een ruim voordien een verzoek via het aanvraagformulier Dispensatie buitenland (liefst alle verzoeken voor het hele jaar in één keer). Het secretariaat doet daarna een check op de afstand en stuurt de aanvraag door naar de KNWU. Dit kan tot  uiterlijk 5 werkdagen voor de wedstrijd.

Reglementen mountainbike

Wil je precies weten hoe het rijden van KNWU / UCI wedstrijden is geregeld en wat daarbij je rechten en plichten zijn? Blader dan eens door de REGLEMENTEN – Mountainbike op de KNWU website. Je vindt daar ook het “Handboek LJC” en het “Reglement 3Nations cup MTB”.

Jaarlijkse wijzigingen/aanvullingen/aanpassingen worden vermeld in de Jaarlijkse Besluiten van de KNWU.