Algemeen

GOES – Ongeveer 2 weken geleden is er onder de leden van de oudste trainingsgroep (A-groep), van de dinsdagavond training in Goes, een enquête afgenomen met betrekking tot de trainingsbehoeften. Daarin werd de mogelijkheid voorgesteld om de training te verplaatsen naar donderdagavond. Daarnaast is de leden gevraagd naar hun mening over de invulling van de training.

Naar aanleiding van de enquête is besloten om, voor deze groep, de dinsdagavond training met ingang van 11 juni te verplaatsen naar de donderdagavond. De tijd blijft 18.30 – 20.00 uur. De voornaamste redenen voor het verplaatsen van de training zijn:

  • het vermijden van de drukte op dinsdagavond, én
  • de waarborging van de kwaliteit door een vaste trainer.

Verder is er naar aanleiding van de enquête besloten dat de training zich specifiek blijft richten op de training en ontwikkeling van techniek. Dit is en blijft de basis voor iedere training. Daarnaast worden er wisselend wedstrijd specifieke elementen toegepast en zal er met regelmaat worden getoerd.

Met sportieve groet,

Namens het SportTechnisch Team en bestuur,
Johan Oosterhuis

Algemeen

BURGH-HAAMSTEDE – De KNWU is momenteel druk doende om de mountainbikekalender voor de periode ná 1 september in te vullen.  Zie het bericht hieronder.

Toevoeging ATB Team X-Treme: Het bestuur van ATB Team X-Treme heeft eerder al besloten om de LJC-wedstrijd Burgh-Haamstede af te gelasten. Deze wedstrijd stond gepland voor zaterdag 5 september. Op het randje dus van het verbod op vergunningplichtige evenementen én met grote kans op verlenging hiervan (landelijk karakter) door landelijke- of regionale maatregelen. Daarnaast is een verbod op publiek ook voor deze wedstrijd denkbaar. Naast de flinke recreatiedruk die in deze periode nog is zou de De LJC wedstrijd zo’n extra 500 tot 750 deelnemers en bezoekers verspreid over de dag in het bos aantrekken.

 


Beste lezer,

Als gevolg van de coronamaatregelen van het kabinet zijn vooralsnog alle vergunningsplichtige wielerevenementen in Nederland in de periode tot 1 september afgelast.
Nadere informatie hierover kun je op onze website terugvinden.

Hierbij informeren wij je over de consequenties hiervan ten aanzien van het lopende MTB seizoen 2020 en ons standpunt in deze:

Status Mountainbike kalender 2020 per 1 september
Als KNWU conformeren wij ons strikt aan de door het kabinet uitgevaardigde richtlijnen inzake Covid-19.
Hierbij worden we helaas geconfronteerd met het feit dat er een toenemend aantal evenementen op omvallen staat of zelfs helemaal wegvalt. Hetgeen ingrijpende gevolgen heeft voor de LJC, 3 Nations Cup en NK’s e.d.
De cie. Off Road kijkt momenteel i.o.m. de organisatoren naar een mogelijkheid om diverse noodgedwongen uitgestelde evenementen alsnog in te passen in de periode na 1 september.

Voor het NK Jeugd hebben we i.o.m. de organisatie reeds een nieuwe datum vastgesteld, namelijk 3 oktober a.s. Dit biedt ons de gelegenheid om in de maand september voorafgaand aan het NK nog een aantal LJC wedstrijden in te plannen. Zodra deze kalender bekend is zal deze gedeeld worden met organisatoren en op onze website geplaatst worden.

Aangaande de Mannen en Vrouwen 15+ zijn we aan het inventariseren op welke data resp. het NK MTB XCO, NK e-bike, NK Marathon en NK Streetrace ingepast kunnen worden.
Voor de verdere invulling van het internationale 3 Nations Cup circuit zijn we momenteel in gesprek met de Duitse en Belgische wielerbond zijnde onze partners in deze reeks.
Nadat er een nieuwe Mountainbike kalender per 1 september is vastgesteld i.om. de betrokkenen, zal deze op www.knwu.nl onder “nieuws & updates” worden geplaatst.

Overige relevante informatie
Als commissie bekijken we momenteel op welke wijze we de voortgang van de evenementen per 1 september het beste kunnen stimuleren en omlijsten.
-Waar nodig bieden we de organisatoren hiervoor graag een aantal handvatten met als belangrijkste uitgangspunt om het evenement alsnog doorgang te laten vinden eventueel in aangepaste vorm.
-De status inzake NK’s, Cups en klassementen zullen we herbezien v.w.b. relevantie en de verdere mogelijkheden in deze.
– Na aanleiding van de status van de bovengenoemde wedstrijden zullen de reglementen herzien worden.
Het zal echter nog wat tijd vergen voordat we de kalender, de status van verschillende wedstrijden en de reglementen herzien hebben. Zodra deze definitief zijn zullen deze via onze website gedeeld worden.

We vertrouwen erop je met bovenstaande informatie jullie een update te hebben gegeven.
Eventuele vragen of opmerkingen hieromtrent kun je voorleggen aan de eigen vereniging of richten aan: mountainbike@knwu.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens commissie Offroad.

Mariska Bosschert
Team wedstrijdsport

Papendallaan 49
6816 VD Arnhem

Algemeen

GOES- We melden al eerder dat ATB Team X-Treme niet stil heeft gezeten tijdens de “sport lockdown”.  Zo werd in voorbereiding op betere tijden de trainingsparcoursen “Het Schenge” in Vlissingen en “Wijevliet” in Vlissingen flink onder handen genomen.

In Goes wordt stug doorgewerkt aan het uitzetten van een route over het parcours en worden de trails met de brander onkruidvrij gemaakt.

De grasmaaier is door Ronald Quist beschikbaar gesteld die hem zelfs voorzag van de clubkleuren 🙂

Download de Routekaart MTB parcours Het Schenge

Hoewel het Patrick Tolhoek MTB parcours in Burgh-Haamstede nog gesloten is toch alvast een bordje “Helm op” opgehangen. Té vaak zien we nog dat bikers (vaak ongeoefende) zonder helm het parcours opgaan.

Voor het trainingsparcours Weijevliet in Vlissingen heeft de onderhouds ploeg aardige plannen in gedachten. De tracks worden voorzien van een nieuwe laag kleischelpen en de routepaaltjes worden weer compleet gemaakt. Daarnaast zijn nieuwe trails in voorbereiding. Het materiaal hiervoor werd gesponsord.

Algemeen

BURGH-HAAMSTEDE – Staatsbosbeheer en ATB Team X-Treme begrijpen de teleurstelling van de sportieve mountainbikers die nu niet terecht kunnen op het Patrick Tolhoek MTB parcours in boswachterij Westerschouwen te Burgh-Haamstede.

Het parcours is sinds donderdag 16 april afgesloten en natuurlijk niet zonder reden. Zowel Staatsbosbeheer als ATB Team X-Treme vinden deze afsluiting heel vervelend, maar zijn het er over eens dat er géén andere keuze mogelijk was onder deze omstandigheden. Hoewel een mountainbiker sowieso zelf verantwoordelijk is voor verantwoord rijden over de steeds veranderende natuurlijke hindernissen en ondergronden willen de beheerder (Staatsbosbeheer) en onderhoudscoördinator (ATB Team X-Treme) zorgdragen voor een zo veilig mogelijk te berijden parcours. Niemand wil de kans op ongelukken verhogen, zeker niet in een tijd dat het parcours extra druk wordt bezocht (nu ook vaak door ongeoefende bikers) vanwege corona. Met dit als prioriteit is deze beslissing genomen.

We zijn er nog niet
Door lange perioden van droogte in de afgelopen jaren zijn de tracks op veel plaatsen stevig verzand.
De humuslaag die jarenlang als een soort van fundatie dienst deed is door de droogte en het vele gebruik sterk geërodeerd met onveilige zandpitten als gevolg. Als “vanzelf” ontstaan dan bypasses wat de situatie op die plaatsen alleen maar verslechterd. Aangebrachte geleidingen worden helaas weggehaald en/of genegeerd wat eveneens de situatie beslist geen goed doet.

ATB Team X-Treme en Staatsbosbeheer hebben regelmatig overleg over de ontstane toestand van het parcours. Inmiddels hebben we afgesproken dat na het pinksterweekend kan worden aangevangen met klein noodzakelijk onderhoud om alvast voorbereid te zijn als de flinke regenval gaat komen. Ook hebben we afgesproken hoe en op welke wijze het onderhoud in kleine teams uitgevoerd kan worden. Vanwege het broedseizoen en het actuele brandgevaar is grootschalig onderhoud op dit moment niet mogelijk.

Voor ons allen is de huidige situatie vervelend maar het is ook duidelijk dat het dus eerst flink moet regenen alvorens het parcours opengesteld kan worden.

Staatsbosbeheer en ATB Team X-Treme zijn blij met het geduld van de mountainbikers én, uit de vele positieve reacties op te maken, begrip voor deze beslissing.

Wil je je steentje bijdragen aan het klein onderhoud? Neem dan contact op met Johan Hendrikse.
Informatie Staatsbosbeheer: Marijke Lieman, zeelandnoord@staatsbosbeheer.nl

Algemeen

WERELD – Vakantie of zomaar even weg met de mountainbike in je eigen omgeving? We zijn nieuwsgierig ….. 😊 en daarom zetten we ook dit jaar de rubriek “Waar was X-Treme?” voort.

Door de bijzondere omstandigheden waarin de wereld verkeerde is dit natuurlijk een klein beetje op de achtergrond geraakt. Maar we gaan er mee door en is de vraag …… prolongeert Veerle Bruijnes haar winst van 2019 of komt er een nieuwe winnaar uit de bus?

We dagen jullie weer uit om een super bijzondere en pakkende (vakantie)foto in te sturen waarop je, gehuld in ATB Team X-Treme Wieler-, Fan-, of Crew-kleding, te zien bent op de top van een berg, tijdens een diepzeeduik, bovenin een achtbaan, als je kokosnoten aan het plukken bent, een babybeer de fles geeft of aardappelen aan het rooien bent. Verzin het maar!!!!

Inmiddels hebben de eerste inzenders zich alweer gemeld vanuit Valkenburg.

Lees meer ..

Algemeen

BURGH-HAAMSTEDE – Even kort en krachtig, een paar mededelingen van het bestuur.

Het is in deze tijd is het soms lastig om te bepalen waar we goed aan doen. In sommige situaties worden we geleid door strenge maatregelen van de overheid, die soms ook alweer snel versoepeld worden, in andere situaties moeten we zelf een beslissing nemen.
Dit weekend heeft het bestuur de tijd genomen om te bepalen hoe we er nu voor staan qua trainingen, evenementen en activiteiten en hebben we een aantal beslissingen genomen. We begrijpen dat het voor sommigen zal tegenvallen, maar gezien de belangen en verantwoordelijkheid die we met z’n allen dragen om deze periode goed door te komen lijkt dit ons het enige juiste. We rekenen op jullie begrip, geduld en inzet voor wat wel kan en mag.

Jeugdtrainingen
De trainingen zijn inmiddels weer voorzichtig gestart met de jongste jeugd. Dit ging prima en vandaag hebben we het voor elkaar gekregen dat ook de oudere jeugd v.a. 13 jaar kan beginnen binnen de versoepelde voorwaarden. Hiervoor is het “Corona actieplan van ATB Team X-Treme” aangepast n.a.v. wijzigingen in de hiervoor geldende landelijke protocollen (gemeenten en NOC*NSF). Voor de uitvoering van dit actie plan was toestemming nodig van resp. de gemeenten Goes en Vlissingen. Deze toestemming is er inmiddels.

Zeeuwse ATB SRCC Trofee
Het was de bedoeling om de X-Treme ATB Zomercup een nieuwe wending en elan te geven met StreetRace en CrossCountry wedstrijden. De voorbereidingen waren in gang gezet toen ook hier corona zijn intrede deed. We willen deze reeks samen met de partners TMZ en lokale comités wel gelijk goed neerzetten. Met ook het slot op evenementen tot 1 september en daarna wellicht zonder publiek hebben we besloten deze reeks naar volgend jaar te verschuiven.

LJC Burgh-Haamstede
Deze wedstrijd staat gepland voor zaterdag 5 september. Op het randje dus van het verbod op vergunning plichtige evenementen én met grote kans op verlenging hiervan (landelijk karakter). Daarnaast is een verbod op publiek ook voor deze wedstrijd denkbaar. Er lopen en fietsen zo’n dag toch ruim 500 mensen in en rond de boswachterij.
We hebben besloten deze wedstrijd te annuleren en te verschuiven naar 2021.

Zeeuwse ATB Wintercompetitie
Vooralsnog gaan we er vanuit dat deze door gaat. Onze wedstrijd in Burgh-Haamstede (tevens het Zeeuws Kampioenschap MTB) staat gepland voor 21 november 2020

Jeugdkampen
Het jeugdkamp min-12 jaar valt nog net binnen de periode dat de campings en aanverwante bedrijven gesloten zijn. De kinderen slapen in safaritenten en hebben geen eigen sanitair. Dus niet toegestaan.
Kortom we hebben besloten het kamp niet door te laten gaan. Het ACtiviteiten Team kijkt of verschuiving naar het najaar mogelijk is.

Het jeugdkamp 12-plus is gepland in het eerste weekend van de herfstvakantie. Locatie: Malmedy, België. Qua tijd zou dit waarschijnlijk kunnen, maar omdat we dan gehouden zijn aan Belgische regelgeving en waarschijnlijk, op een kamp, lastige 1,5 mtr. maatregel houden we voor dit kamp nu ook de vinger aan de pols en kijken we t.z.t. naar doorgang. Er worden dus nu geen reserveringen gedaan of opties genomen.

MarathonZeeland
Zojuist werd bekend dat de MarathonZeeland half juni over doorgaan beslist. Het is alle onderdelen of niets, zo geeft de stichting aan. Hier heeft ATB Team X-Treme weinig invloed op.

Blijf in beweging en let op jezelf en anderen,

Het bestuur,
ATB Team X-Treme

Algemeen

VLISSINGEN & GOES – Vanaf vandaag mag naast de jongste jeugd t/m 12 jaar ook de jeugd van 13 t/m 18 jaar (en 19+) weer gaan trainen op de trainingparcoursen in Goes én in Vlissingen. Natuurlijk met inachtneming van de (versoepelde) regels uit het Protocol verantwoord sporten NOCNSF 8-5 die gelden voor de betreffende leeftijdsgroepen. Zie ook de “Posters verantwoord sporten voor bestuurders, trainers, sporters, ouders-verzorgers” én de richtlijnen Fietsen volgens landelijk procotol Verantwoord sporten (NTFU) / 20200512-3 IN KNWU-wielersport-specifieke-adviezen

Daar waar vermenging van leeftijden niet te voorkomen is worden de regels voor de oudste groep gehanteerd.

Trainingstijden Vlissingen:

Maandagavond van 19.00 uur tot 20.00/20.30 uur (alle leeftijden)

Trainingstijden Goes:

Dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30/20.00 uur (reguliere dinsdag groepen, alle leeftijden)

Donderdagavond van 18.30 uur tot 19.30/20.00 uur (reguliere donderdag groep, alle leeftijden)

 

Het vernieuwde Corona actieplan ATB Team X-Treme is te vinden in het ledengedeelte (berichten voor leden & berichten voor Kader). Nog geen inlog account? Vraag het aan via het contactformulier!

Algemeen

HULST – Een enthousiaste en succesvolle start. Zo omschreef Marc de Haas van Stichting Hulst voor elkaar de start van de mountainbike trainingen die in Hulst worden gegeven. Een groep van 15 kinderen stond gisteravond paraat om de eerste beginselen van het biken te leren. De begeleiding is o.a. in handen van CIOS studenten onder supervisie van Stichting Hulst voor Elkaar en ATB Team X-Treme.

 

Tot aan de zomervakantie worden deze trainingen gegeven voor kinderen van 8 t/m 14 jaar op donderdagen van 18.30 tot 19.30 uur. De start is bij Scouting ‘t Jagertje in Hulst.

Wil je meedoen?

Meld je dan aan via sport en bewegen hulstvoorelkaar . Vermeld je naam, leeftijd, telefoonnummer en of je zelf een mountainbike hebt. Geen mountainbike? Er is een beperkt aantal te leen. Het dragen van een helm is natuurlijk verplicht.

 

Algemeen

GOES – De jeugd t/m 12 jaar is deze week weer met de mountainbike trainingen in Goes begonnen. Als dartele veulens in de wei spatte het enthousiasme weer als vanouds van hen (en van de trainers) af na een periode van stilstand. Natuurlijk was het voor iedereen en voor de ouders, die het terrein niet op mochten, even wennen aan de extra regeltjes. Gelukkig is iedereen blij dat we weer in beweging mogen komen. De jeugd in Vlissingen start aanstaande maandag.

Algemeen

GOES-WESTERSCHOUWEN-VLISSINGEN – Zelfs in deze gedwongen rustige tijd vatten de X-Tremisten de koe bij de hoorn om de MTB parcoursen aan te pakken. Natuurlijk worden de corona-regeltjes goed in acht genomen, maar zelfs dan is het goed te werken.

Waar in Burgh-Haamstede op het Patrick Tolhoek MTB parcours het onderhoud tijdens NLdoet niet kon doorgaan en nu de baan zelfs gesloten is vanwege droogte, zijn hier en daar toch alvast de wat kleinere klussen aangepakt door Jan, Johan en Cees. Hiermee staan we alvast een beetje voorbereid als het parcours weer open mag.

Creatieve geesten (Jan, Ronald, Joran en Jan) hebben hun (extra) vrijetijd besteed aan het maken van  ondersteunende materialen voor gebruik bij het onderhoud van de parcoursen of tijdens evenementen.

In Vlissingen gingen Leonard en Karina aan de slag met de het maaien van de baan, repareerden de houten brug én fabriceerden een schitterende nieuwe brug die afgelopen zaterdag met hulp van Patrick werd geplaatst.

In Goes bedachten de beheerders zelfs een “coronaproof” plan met tal van werkzaamheden die gedaan moesten worden vóór de trainingen a.s. dinsdag weer kunnen beginnen. Een flinke groep (o.a. fam. Voermans, fam. Nuijten, fam. Lavooij, fam. Struijk, fam. Couque, Richard)  stond paraat om het terrein te ontdoen van zwerfvuil, kuilen op te vullen en graspollen op de tracks te verwijderen en “last but not least” schoonmaken van de zandbak.