Algemeen

IZU – Komende maandag en dinsdag strijden de mountainbikers om olympisch goud. Niet in Tokio, maar in de stad Izu. Toch zo’n 130 kilometer ten zuidwesten van de Japanse hoofdstad; daar bevindt zich het Japanse wielersportcentrum. Een uitdagend parcours en door specialisten bestempeld tot de zwaarste olympische omloop ooit. Samen met oud-olympisch kampioen Bart Brentjens ontleedt WielerFlits het parcours waar Mathieu van der Poel, Anne Tauber, Anne Terpstra en Milan Vader komende week jacht maken op goud. “Eigenlijk moet je het hele parcours zien als een grote Japanse tuin, het is super mooi aangelegd”, omschrijft hij. Lees meer …

Algemeen

Vrijwilligers gezocht voor de Landelijke Jeugdmountainbikewedstrijd Burgh Haamstede op zaterdag 4 september 2021!

Op vrijdag 3 september zijn er vrijwilligers nodig voor het opbouwen en op zaterdag 4 september zijn er diverse taken:

 • inschrijving
 • catering
 • verkeersregelaars/parkeerwacht
 • opvang calamiteiten stroom/watervoorziening etc.
 • fiets controle

 

Heb je zin om mee te helpen en ben je beschikbaar, laat het even weten via x-treme.vz@zeelandnet.nl. Graag reageren vóór 28 juli aanstaande!!!

Foto van de vrijwilligers crew in 2018.

Algemeen

WILHELMINADORP – Zo’n 20 leden kwamen afgelopen woensdag weer eens fysiek bijeen op de Algemene ledenvergadering 2021 in het Wilhelminahuis. De onderstaande meest belangrijke zaken kwamen aan de orde.

 • Door corona was 2020 een lastig jaar. Toch heeft ATB Team X-Treme zich er goed doorheen geslagen. Als het kon en mocht werd er getraind en vonden activiteiten doorgang, al dan niet met enige beperkingen.
 • Een nieuwe groep verenigingssponsoren werd gevonden die in belangrijke mate de activiteiten, evenementen en voorzieningen van de club mogelijk maken.
 • Een nieuw teamtenue werd gelanceerd en vond gretig aftrek. Dik 100 setjes zijn er inmiddels geleverd.
 • Het 3-koppig bestuur treedt op de volgende ALV (januari 2022) af. Na een flink aantal jaren is het tijd om het besturen over te dragen aan verse krachten. Wel blijft het huidige bestuur betrokken bij “ons cluppie” en zal zorgen voor een “warme” overdracht van taken. Kandidaten mogen zich uiteraard melden bij het bestuur.
 • Ook wordt invulling gezocht voor teamcoördinatoren EVT, STT en AMT.

 • Vanaf nu wordt de norm ATB Team X-Treme wielerkleding dragen tijdens clubtrainingen, -clinics en clubactiviteiten. Als je bij X-Treme traint dan draag je ook tijdens wedstrijden X-Treme wielerkleding. Zoals iemand zei ”een voetballer die bij Feyenoord traint, speelt ook geen wedstrijd in het Ajax tenue”. Onderstaand voorstel werd met nagenoeg algemene stemmen aangenomen.

 

Vanaf de oprichting van de Zeeuwse mountainbike vereniging X-Treme (ATB Team X-Treme) zijn de verschillende besturen er steeds vanuit gegaan dat betrokkenheid van leden met de vereniging, onderlinge saamhorigheid en respect naar teamsponsoren vanzelfsprekend leidde naar het dragen van teamwielerkleding tijdens teamtrainingen, teamactiviteiten en bij deelname aan mountainbike wedstrijden en -toertochten.

Hiertoe worden leden in de gelegenheid gesteld teamwielerkleding tegen kostprijs aan te schaffen, zelfs met extra korting, waardoor de aanschaf voor iedereen binnen bereik is. Helaas moeten we nu toch constateren dat vaker wordt gesport in eigen kleding, van persoonlijke sponsoren en/of andere verenigingen. Dit leidt tot verdeeldheid binnen de vereniging en is weinig respectvol naar haar sponsoren. Die maken tenslotte de teamactiviteiten en -trainingen qua inzet en financieel (mede) mogelijk.

Om dit ten positieve te laten keren werd het onderstaande voorstel, ter goedkeuring, aan de ALV aangeboden en aangenomen. Dat dan direct vanaf dát moment is ingegaan.

We houden het simpel.

Tijdens mountainbike trainingen, -clinics en andere activiteiten, georganiseerd door of namens ATB Team X-Treme, rijdt je in het geldende team wielertenue van ATB Team X-Treme )*.

Als je deelneemt aan mountainbike trainingen van ATB Team X-Treme dan rijd je bij deelname aan mountainbike wedstrijden eveneens in het geldende team wielertenue van ATB Team X-Treme )*.

ATB Team X-Treme volgt tevens verder de reglementen van KNWU/UCI m.b.t. teamkleding.

KNWU/UCI licentiehouders zijn verplicht tijdens deelname aan mountainbike wedstrijden, die onder auspiciën van de KNWU/UCI worden georganiseerd, deel te nemen in het team wielertenue van de, op hun licentie vermelde, KNWU/UCI aangesloten vereniging of officieel geregistreerd KNWU/UCI (inter)nationaal mountainbike team.

Indien een renner echter een KNWU/UCI rennerslicentie (anders dan een startlicentie) bezit via een andere bij de KNWU/UCI aangesloten vereniging dient dispensatie te worden aangevraagd voor het dragen van het ATB Team X-Treme team wielertenue )* tijdens deelname aan mountainbike wedstrijden (aanvraag KNWU dispensatie na akkoord beide besturen).

)* Het geldende ATB Team X-Treme team wielertenue bestaat uit ten minste een wielershirt of -jack en wielerbroek óf aeropak uit het kledingprogramma van ATB Team X-Treme, dit tenue wordt jaarlijks bij de KNWU gedeponeerd ter goedkeuring en registratie.

)** Slechts in zéér bijzondere gevallen kan hiervan, op verzoek, worden afgeweken (dispensatie door het bestuur).

 • Vergunning voor verlichting op het mountainbike parcours het Schenge wordt aangevraagd. We nemen deze stap omdat het balletje “wie aan zet is” steeds over en weer gaat. Daarnaast gaat het bestuur ook weer in gesprek met de gemeente.
 • Onderhoud en upgrade van de mountainbike parcoursen is in goede handen. In Hulst zijn plannen voor een nieuw parcours, in Goes wordt gewerkt aan een uitbreiding, in Vlissingen wordt hard gewerkt aan nieuwe trails en samenwerking met de gemeente. Aan het Patrick Tolhoek parcours in Boswachterij Westerschouwen wordt zelfs tijdens het broedseizoen, in kleine groepjes, gestadig doorgewerkt.

 

Algemeen

BURGH-HAAMSTEDE – NLdoet op het Patrick Tolhoek parcours in Boswachterij Westerschouwen is meestal een gezellige drukte van jewelste. Four wheel drives met aanhangers rijden dan af en aan om het onderhoudsmateriaal op de juiste plaats te brengen bij de mannen en vrouwen die met kruiwagens, scheppen en harken de boel in de tracks verwerken. Gezamenlijke koffie- en lunchmomenten voor werkbespreking en gezelligheid onder elkaar. Echter werd dit jaarlijkse vrijwilligers “feestje”, door corona, uitgesteld naar een datum tijdens het broedseizoen.

Om toch het noodzakelijke onderhoud te doen mochten we, na overleg met Staatsbosbeheer, over meerdere dagen en in kleine groepjes aan de slag. Ook het Oranjefonds was het eens met deze oplossing zodat we onder de paraplu van NLdoet konden werken en ook weer gefaciliteerd werden. Van maart t/m mei was Johan MTB en crew regelmatig op het parcours te vinden en te werken aan een top 10 klassering van dit schitterende parcours. En dat lukte, meerdere keren zelfs !!

Natuurlijk werden eerst de tracks nagezien op veiligheid. Erosie gevoelige stukken werden bijgewerkt en voorzien van een nieuwe laag houtsnippers, grond of maaisel.

Daarnaast werden bordjes aangebracht die bikers nog eens extra wijzen op “hoe te handelen” bij een ongeval of calamiteit. Op onoverzichtelijke kruisingen met men-route en/of ruiterpaden en bij enkele lastige trails werden waarschuwingsbordjes aangebracht. Ook door wandelaars, ruiters en bikers gedeelde paden werden voorzien van waarschuwingsbordjes. Al met al hopen we dat prima tracks en deze bordjes zullen bijdragen aan de veiligheid van bikers en andere bosgebruikers. Zeker nu er meer recreatieve mountainbikers gebruik maken van deze tóch pittige omloop.

De kroon op het werk kregen we van BBB cycling een toolstation als service aan de bikers. Het is geplaatst bij het bankje aan het begin van het parcours.

           

Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet, dank aan het Oranjefonds dat we op deze manier konden deelnemen aan NLdoet en dank aan Staatsbosbeheer voor het beschikbaar stellen van snippers en maaisel en BBB cycling voor het Toolstation. Ook dit is weer een mooi voorbeeld van samenwerken aan een mooie sportvoorziening in Boswachterij Westerschouwen.

  

Algemeen

VLISSINGEN – Dat er de afgelopen weken superhard gewerkt is op en aan het mountainbike parcours Weyevliet in Vlissingen kan niemand ontgaan zijn. De NLdoet vrijwilligers dag op zaterdag 29 mei was een dik succes met ruim 20 vrijwilligers die de tracks en trails weer flink aangepakt hebben.

Een groot deel van de tracks werd voorzien van een nieuwe laag kleischelpen en werd een betere flow(!) aangebracht. De zandbak werd ontdaan van het woekerende onkruid. Er zijn bruggen gebouwd, gras gemaaid en nieuwe trails gerealiseerd. Klasse!!

Dit alles kon gerealiseerd worden door een prachtige donatie van de Stichting Hendrick Avercamp, die  Walcherse verenigingen vorig jaar een financieel (corona) steuntje in de rug gaven.

Ook mocht ATB Team X-Treme een bijdrage ontvangen van het Oranjefonds en deed ook zelf een duit in het zakje. Daarnaast werden verschillende materialen beschikbaar gesteld door ouders van jeugdleden die op dit terrein wekelijks trainen. Dank, dank, dank!

Daarna is de onderhoudsgroep niet stilgevallen.

Allereerst werd een delegatie van de gemeente Vlissingen uitgenodigd en heeft inmiddels het terrein bezocht. In dit bezoek werd duidelijk dat een sportvoorziening als deze niet meer is weg te denken is in Vlissingen. Na een aantal jaren staat de trainingsgroep stevig in haar schoenen.

De zelfwerkzaamheid van leden en vrijwilligers oogstte complimenten en tevens werd gekeken naar oplossingen voor het goed afstemmen van de begrazing door schapen. Inmiddels is het begrazingsplan besproken met de schaapsherder en lijken we elkaar te kunnen vinden in het laten begrazen van de randen rondom het terrein terwijl ATB Team X-Treme op het binnenterrein zelf voor het maaiwerk zorgt.

Ook werd gekeken naar hergebruik van vrijkomende gemeentelijke materialen zoals grond, snoeihout, stammen etc. Ook hier werd een samenwerking op gang gebracht en inmiddels is een eerste lading grond op gewenste plaats gestort én in model gebracht door de gemeente Vlissingen (zie de filmpjes).

 

 

Dit is nu precies wat ATB Team X-Treme probeert te bewerkstelligen. In samenwerking met verschillende partijen zorgen voor een aantrekkelijk en uitdagend mountainbike parcours waar met veel plezier de mountainbikesport beleefd kan worden.

Hulde en dank aan de Stichting Hendrick Avercamp, het Oranjefonds, de vrijwilligers, de gulle materiaalschenkers en zéér zeker de gemeente Vlissingen!

Algemeen

GOES – Eindelijk!! Na een lange periode zonder wedstrijden vanwege alle coronamaatregelen, was het zaterdag (12 juni) dan zover. We konden op het mountainbiketerrein in Goes een trainingswedstrijd organiseren voor de eigen jeugdleden van X-Treme.

Een groepje vrijwilligers was ’s-ochtends al om 9:00 uur paraat om de route uit te zetten. Daarvoor waren heel veel paaltjes en ruim 3 kilometer lint nodig, maar dan heb je ook wat. Een route van ongeveer 1,65 km op een relatief kleine oppervlakte, met genoeg hindernissen om het voor iedereen uitdagend te maken.

Tegen twaalf uur kwamen de eerste deelnemers al om hun stuurbordje op te halen en om de route te verkennen en in te fietsen. En natuurlijk ook nog een fietscheck, om de situatie van een landelijke wedstrijd zoveel mogelijk na te bootsen. Een paar dopjes in de handvaten hier en daar, en een enkele standaard die verwijderd moest worden, dat was alles.

In totaal hadden we maar liefst 46 deelnemers aan de start verdeeld over de verschillende categorieën. De start was achteraan het terrein gesitueerd, waar de kinderen werden opgesteld per categorie.

De eerste drie categorieën gingen om 13:15 uur van start, met een wedstrijdduur van ongeveer een kwartier. De gevaarlijkste hindernissen waren er voor deze categorieën nog uitgelaten, maar met de verschillende klimmetjes en trapjes toch een mooie uitdaging. Ook het carrousel op de helling viel nog niet mee voor sommigen. Bij categorie drie ging Finn Traas gelijk aan de leiding. Duidelijk te zien dat hij al wat wedstrijdervaring had vanuit de wintercompetitie 2019/2020. Die eerste plaats stond hij niet meer af gedurende de hele wedstrijd. Categorie twee had acht deelnemers aan de start. Sommigen zijn nog niet zo lang lid, en alles was dus nog nieuw. Maar wat deden ze het goed! Gelijk vanaf de start ging Brent van de Breggen als een speer weg. Tot aan de eindstreep had hij de snelheid er goed in zitten, en finishte hij met een ruime voorsprong op de andere deelnemers. Ook de andere deelnemers lieten ze zien dat het geleerde op de trainingen nu goed in de praktijk wisten te brengen.

Speciale vermelding voor Esmay de Hullu uit categorie 1. Zij was de enige deelnemer in haar categorie, maar ondanks haar nog jonge leeftijd fietste ze de wedstrijd helemaal uit! Ondanks dat het een trainingswedstrijd was, was er voor alle deelnemers een medaille en de winnaars kregen een paar echte ATB Team X-Treme sokken als extra prijs.

Uitslag cat. 1:

 1. Esmay de Hullu

Uitslag cat. 2:

 1. Brent van den Bergen

 2. Rama Zwart

 3. Joppe Bommeljé

 4. Fabian de Bruine

 5. Tristan Minderhoud

 6. Florian de Kramer

 7. Kayla Zwartepoorte

 DNF Kjell van Noord

Uitslag cat. 3:

 1. Finn Traas

 2. Roan van Nieuwenhuijze

 3. Laurens Delivorias

 4. Timo Delivorias

Na de eerste wedstrijd was er nog even gelegenheid om in te fietsen over het parcours voordat de volgende wedstrijd om 14:00 uur begon. De vrijwilligers konden in die tussentijd de lintjes verzetten, zodat de extra hindernissen nu ook gereden konden worden. Op de moeilijke stukken was gezorgd voor een ‘chickenrun’.

Om 14:00 klonk het fluitje voor de start van de wedstrijd van categorie 5, een minuutje later gevolgd door de start van categorie 4. Bij categorie 5 ging Florian Doens er als een speer van door, gevolgd door Guus Versloot in zijn wiel. Al snel wist Florian echter weg te rijden en het gat te vergroten. Florian had vooral veel plezier onderweg en wat last van een zadel die naar beneden was gezakt. De eerste plaats namen ze hem echter niet meer af. Guus kreeg inmiddels Melvin Couque achterop, die gebrand was op een podiumplaats vandaag. Guus en Melvin wisselden halverwege de wedstrijd van positie, maar beiden wisten goed stand te houden en een podiumplaats veilig te stellen. Daarachter werd hard gestreden. Ezra van Dongen wist lang op plaats 4 te blijven rijden, maar kreeg last van zijn mild en moest even een ronde wat rustiger aan doen. Xem van Dorsselaer zag zijn kans en wist Ezra in te halen. De laatste ronde kon Ezra weer voluit, maar het was niet meer genoeg om Xem terug te pakken. Ook daarachter zagen we Senna Verschuren een mooie strijd leveren, heel lang wist hij bij Xem in het wiel te blijven. Samuel Blok had een goede eerste ronde, maar misschien wat te hard van start gegaan, en zakte wat plaatsjes terug. Hij gaf echter niet op, en bleef een mooie wedstrijd rijden. Helaas voor Joachim den Boon, die in het begin van de wedstrijd lekker hard ging, had hij problemen met zijn ketting wat ervoor zorgde dat hij de wedstrijd niet uit kon fietsen. Volgende keer beter, Joachim! Job Kluijfhout was er ook op gebrand om een goed resultaat neer te zetten, maar was niet helemaal tevreden na de wedstrijd. Hij had echter al een voetbalwedstrijd gespeeld in de ochtend, dus begrijpelijk dat er dan al wat energie verbruikt was. Rishano Nelissen traint normaal gesproken in Vlissingen, en het parcours in Goes was dan ook nieuw voor hem. Net als voor Xem en Senna overigens die in Hulst trainen. Rishano bleef gedurende de wedstrijd echter goed door fietsen en kan trots op zichzelf zijn. Ook Thomas Delivorias en Hieronymus Koelhuis gingen misschien niet zo hard als de anderen, maar ze wisten dit parcours wel uit te fietsen. Goede prestatie, jongens!

Categorie 4 had wat minder deelnemers, maar zij zagen de jongens van categorie 5 als ‘prooien’ om in te halen. Zo konden ook zij er een mooie strijd van maken voor zichzelf. Cas Lavooij haalde al binnen een halve ronde de eerste jongens in van categorie vijf, en kon ze zo één voor één voorbij rijden. Alleen Florian had een te grote voorsprong op hem om in te kunnen halen. Nikita had haar eigen doel. Eigenlijk had zij als meisje nog in categorie drie mee mogen doen, maar over een paar weken staat de eerste landelijke wedstrijd op het programma, dus een beetje extra concurrentie was voor haar een goede training. Dat heeft ze goed laten zien! Mats Wagenaar traint in Vlissingen en rijdt vaak de mtb route van Vlissingen. Met zijn conditie zit het wel goed, en hij weet een mooie wedstrijd te fietsen. Met een grote lach staat hij op het podium na de wedstrijd, trots op zijn medaille. Alex Eygelsheim zit nog niet zo lang op mountainbiken, maar laat zien dat trainer Jan trots op hem kan zijn. Ook hij weet enkele jongens van categorie vijf in te halen, en blijft heel de wedstrijd lekker doorgaan.

Uitslag cat. 4:

 1. Cas Lavooij

 2. Nikita Walraven

 3. Mats Wagenaar

 4. Alex Eygelsheim

Uitslag cat. 5:

 1. Florian Doens

 2. Melvin Couque

 3. Guus Versloot

 4. Xem van Dorsselaer

 5. Ezra van Dongen

 6. Senna Verschuren

 7. Samuel Blok

 8. Job Kluijfhout

 9. Rishano Nelissen

 10. Thomas Delivorias

 11. Hieronymus Koelhuis

 DNF Joachim den Boon

Nog even infietsen voor de oudste categorieën en dan mogen ook zij van start om 15:00 uur. Bij categorie 7 fietsen twee nieuwelingen mee, omdat zij anders met twee man aan de start zouden staan. Een extra uitdaging dus voor de andere deelnemers in deze categorie. Wouter van de Kuijl gaat al snel aan de leiding, en finisht dan ook als eerste. Zijn moeder zorgt voor watervoorraad onderweg die snel op is op deze warme dag.

De Zeeuws Vlaamse Sander Janssens komt met twee fietsen aan bij het inschrijven. Het lijkt wel een echte pro. Eerst even het parcours uitproberen voordat je de keuze maakt voor een hard tail of een full suspension bike! Hij laat zien dat hij lekker weg kan komen op zijn fiets en maakt er een mooie wedstrijd van. Quinten Roelands heeft wat problemen met zijn zadel onderweg die naar beneden is gezakt. Zouden Florian en Quinten soms bij elkaar de zadels losser hebben gedraaid als grapje? Je zou het bijna gaan denken. Rocco Scholten heeft bij het in fietsen al een lekke band, die snel verwisseld is, maar helaas krijgt hij tijdens de wedstrijd nog een lekke band op de rocky garden. Zijn vader verwisseld zijn band en na wat tijdverlies kan hij toch nog een stuk van de wedstrijd meefietsen. Een podiumplaats zit er dan niet meer in, maar beter nu dan bij een officiële wedstrijd. Hugo Janse is net een weekje officieel lid van X-Treme, en erg enthousiast over het mountainbiken. Deze wedstrijd was nu nog wel een beetje zwaar voor hem, maar het zal niet lang duren of dat hij een gedegen tegenstander zal worden voor de anderen. Jordy Kraan begon ook goed aan de wedstrijd maar de warmte speelde hem parten, waardoor hij wat eerder is afgestapt. In ieder geval goed om weer eens ervaring op te doen met het wedstrijden rijden.

Categorie 6 gaat een minuutje na categorie 7 van start. Onze Nederlands kampioen Maike Tazelaar is blij dat hij weer eens een wedstrijdje kan rijden, zeker als voorbereiding op de LJC wedstrijden die begin juli weer van start gaan. Hij laat zien dat hij niet stil heeft gezeten tijdens de coronaperiode, want er staat geen maat op hem. Mooi om hem te zien rijden en al snel de kop te pakken, ook van cat. 7. Helaas na een half uur een lekke band op de rocky garden, waardoor hij de wedstrijd niet heeft uit kunnen rijden. Sam Mullaert gaat zoals altijd ook op volle snelheid, gevolgd door Melissa Nuijten. Ook Senna Klaasse, die eigenlijk nog in categorie 5 mag meefietsen, zorgt ervoor dat zij een podiumplek te pakken heeft. Daarachter zien we Anniek Voermans, op gepaste afstand gevolgd door Luuk Lavooij en Maud Struijk. Luuk en Maud wisselen nog even van positie halverwege de wedstrijd, maar door een ongelukkige val van Maud, weet Luuk er weer voor te komen. Ylaisah Poppe, Jarno Struijk en Veerle Bruijnes weten de wedstrijd ook uit te fietsen op deze warme dag. Ruim 50 minuten zijn ze aan het fietsen, en dat is toch even wat meer dan tijdens de wedstrijden van cat. 4, twee jaar geleden. Goed gedaan! Gio Meijer doet ook zijn best, maar moet helaas halverwege afstappen. Volgende keer beter, Gio!

Uitslag cat. 6:

 1. Sam Mullaert

 2. Melissa Nuijten

 3. Senna Klaasse

 4. Anniek Voermans

 5. Luuk Lavooij

 6. Maud Struijk

 7. Ylaisah Poppe

 8. Jarno Struijk

 9. Veerle Bruijnes

 DNF Maike Tazelaar

 DNF Gio Meijer

Uitslag cat. 7/Nieuwelingen:

 1. Wouter van der Kuijl

 2. Sander Janssens

 3. Quinten Roelands

 4. Rocco Scholten

 DNF Jordy Kraan

 DNF Hugo Janse

Omdat er nog geen toeschouwers aanwezig konden zijn, anders dan de begeleider per kind, hebben we nog een paar filmpjes gemaakt. Dan kunnen ook de andere familieleden, opa’s en oma’s nog even mee genieten van de fiets prestaties van de kinderen.

Filmpje cat. 1/2/3:

Filmpje cat. 4/5:

Filmpje cat. 6/7:

Als laatste ook nog een dikke dank je wel voor de vrijwilligers die hebben geholpen bij het uitzetten, tijdens de wedstrijd en na afloop met opruimen. We waarderen dit zeer! Samen maken we de wedstrijd tot een succes.

Algemeen

GOES – Wat is het lang geleden dat er wedstrijden gereden konden worden!

Hopelijk wordt binnenkort de landelijke Jeugd competitie mountainbike (LJC) opgestart en kunnen we in het najaar/winter de Zeeuwse ATB Wintercompetitie weer rijden.

Hoogste tijd om eens te oefenen met een wedstrijd. Tevens een leuke manier voor kinderen die nog geen wedstrijdervaring hebben om hiermee kennis te maken op een laagdrempelige manier.

 

Op zaterdag 12 juni 2021 willen we een TRAININGSWEDSTRIJD organiseren op het mountainbike terrein, Geldeloozepad 15 in Goes, voor de jeugd van X-Treme (dus alleen voor leden).

Er is een plannetje gemaakt voor een route van 1,65 km. over het terrein. Er zal gereden worden in de verschillende categorieën die ook de KNWU hanteert. Alle jeugdleden tot 18 jaar kunnen hieraan meedoen, met een veilige mountainbike en goed passende helm.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze trainingswedstrijd, maar vooraf inschrijven is wel gewenst. Dit kan door je op te geven door middel van een mailtje naar marijkevanhommerig@gmail.com, met daarin je naam en geboortejaar.

Omdat het een trainingswedstrijd is zullen we niet werken met een omroepinstallatie, zonder transponders en officiële jury. We zullen wel stuurbordjes gebruiken en bijhouden wie, wanneer over de finishlijn komt. Het wedstrijdgevoel zal zoveel mogelijk nagebootst worden.

Wedstrijdronde 1: wedstrijdduur ongeveer 15 minuten

Cat 1 Start: 13:16 uur

(jongens geboren in 2013 of jonger en meisjes geboren in 2012 of jonger)

Cat 2 / 3 Start: 13:15 uur

(jongens geboren in 2012/2011 en meisjes geboren in 2011/2010)

Wedstrijdronde 2: wedstrijdduur ongeveer 25 a 30 minuten

Cat 4 / 5 Start: 14:00 uur (gewijzigde starttijd)

(jongens geboren in 2010/2009 en meisjes geboren in 2009/2008)

Cat 6 / 7 Start: 15:00 uur (gewijzigde starttijd)

(jongens geboren in 2008/2007 en meisjes geboren in 2007)

Wedstrijdronde 3: wedstrijdduur ongeveer 60 minuten

Nieuwelingen en junioren Start: 15:00 uur

(geboren in 2006/2005/2004/2003)

Inrijden kan vanaf 12:00 uur tot 13:00 uur, en tussen de wedstrijden door. Uiteraard kan er niet ingereden worden over het parcours als er wedstrijden gereden worden!

Omdat er nog steeds coronamaatregelen van kracht zijn en we de 1,5 meter (tussen volwassenen en kinderen) in acht willen houden, willen we u vragen om met niet meer dan 1 begeleider per deelnemend kind aanwezig te zijn en geen overige toeschouwers mee te nemen of uit te nodigen.

Als laatste nog een oproep voor vrijwilligers! We kunnen nog een paar mensen gebruiken om ’s ochtends te helpen het parcours uit te zetten, ’s middags bij de trainingswedstrijden assistentie te verlenen langs het parcours en na afloop op te ruimen. U kunt zich hiervoor aanmelden via het volgende mailadres: marijkevanhommerig@gmail.com

Uiteraard houden we ons ook aan de algemeen geldende corona Basisregels:

 • Was vaak en goed je handen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen.

 

We hopen op een leuke dag en veel enthousiaste jeugdleden!

 

Algemeen

Sommige initiatieven ondersteunen we graag met publiciteit. Hieronder een mooi initiatief van drie betrokken HZ studenten.

 

Beste Tourclub,

Wij zijn drie tweedejaars studenten van de HZ University of Applied Sciences van de opleidingen Communicatie en Commerciële Economie. Wij organiseren een toertocht gericht op wielrenners genaamd Ride for MIVA voor het goede doel. De opdracht is om voor Stichting MIVA zo veel mogelijk geld op te halen. Met dit geld kan MIVA voor Ivainesu in Zimbabwe een auto kopen. Met deze auto kan Ivainesu gehandicapte kinderen bezoeken en hen voorzien van benodigdheden, zodat ook zij een eerlijke kans krijgen in de samenleving.

Aan onze toertocht zit een speciaal tintje. Het zal namelijk een week lang plaatsvinden. Wij hebben deze keuze gemaakt zodat iedereen mee kan doen wanneer hij of zij zelf wil, om zo groepsvorming te voorkomen. Voor deze tocht hebben wij zelf 4 routes gemaakt van 60 en 100 km in Zeeland (Walcheren/Zuid Beveland – Schouwen Duiveland) , maar ook kan er een eigen tocht gefietst worden. Deze door ons samengestelde tochten zijn kunnen gedownload worden via een GPX.file, en zijn voorzien van gratis parkeergelegenheid, toiletten en andere voorzieningen. Daarnaast zullen op de door ons gemaakte routes diverse QR-codes te vinden zijn, wanneer je deze scant kan je zelf het verhaal van Ivainesu beleven.

De tocht vindt plaats van 31 mei tot en met 6 juni. De prijs om deel te nemen is €5 per tocht. Uiteraard is er ook de gelegenheid om een eigen donatie te doen. Onder de leden van onze Strava Club en Facebookgroep die hun route delen of uploaden verloten wij ook nog leuke prijzen die beschikbaar zijn gesteld door onze sponsoren.

Deelnemen? Inschrijven kan via deze link: https://forms.gle/oRcTRA8Dt9RcNX4V7  of bezoek de Facebookpagina.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via mail naar rideformiva@gmail.com

Met vriendelijke groet,

Team Ride for MIVA  ….. Didianne Kristalijn, Joep Corstanje en Myrthe De Kunst