Algemeen

Beste leden (ouders van jeugdleden),

Gisteren (dinsdag 13 september) heeft u onverhoopt een e-mail ontvangen met het verzoek uw stem uit te brengen in het kader van de RABO clubactie (clubsupport).

Wij willen u met klem laten weten dat het bestuur a.i. van ATB Team X-Treme géén toestemming heeft gegeven om deze e-mail onder de leden en relaties van onze vereniging te verspreiden.

Onze vereniging volgt een privacyreglement en het lijkt erop dat oneigenlijk gebruik is gemaakt van een circulerende ledenlijst van ATB Team X-Treme.

Indien leden en/of relaties voor verenigingsactiviteiten worden aangeschreven door bestuur, coördinatoren c.q. trainers van onze vereniging, wijzen wij hen erop dat deze lijst uitsluitend gebruikt mag worden voor verenigingsdoeleinden, nooit aan derden ter hand mogen worden gesteld, en dat e-mails aan grote(re) groepen zoveel als mogelijk in BCC verzonden dienen te worden.

Wij hebben gemeend u dit te moeten mededelen.

Bestuur a.i.

ATB Team X-Treme

Algemeen

VLISSINGEN – Zaterdag 24 september vindt er weer een onderhoudsdag plaats op het MTB parcours Weyevliet te Vlissingen.

Er staan verschillende werkzaamheden op het programma, zoals het leggen van kleischelpen, maaien en het “profilen” van de route. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd door het vaste onderhoudsteam. We beginnen om 9:00 uur en verwachten om 15:00 uur of eerder klaar te zijn (afhankelijk van de werkzaamheden).

We verzamelen op het terrein tegenover het CSW gebouw. Meldt je HIER aan voor deze gezellige werkdag en neem je kruiwagen en schep mee. We zorgen voor koffie, koeken, etc., maar je moet zelf voor je lunch zorgen.

Delen mag!

Algemeen

BURGH-HAAMSTEDE – De zomervakantie is voorbij en scholen weer begonnen 🙁 . Een mooi moment om je vakantiefoto’s te rangschikken en dát geweldige vakantie kiekje in je X-Treme kleding in te sturen voor “Waar was X-Treme“. Zie Waar was X-Treme? voor de info.

De 3e inzending is van Jordy Kraan in Frankrijk na een beklimming in Embrum.

De 4e en 5e inzending zijn van Cas en Luuk Lavooij die laten zien wat springen is, op resp. het bikepark in Mook en het MTB parcours in Goes.

Algemeen

Beste leden en ouders van jeugdleden,

Zoals u ongetwijfeld weet is het bestuur, bestaande uit Johan Hendrikse, Jan Slager en ondergetekende afgetreden tijdens de jaarvergadering van 9 maart 2022.

Ruim voor die jaarvergadering (januari ’22) is een inventarisatie uitgezet onder de leden/ouders om de opvolging en verdeling van de taken te gaan (re-)organiseren.

Hierop zijn verschillende positieve reacties gekomen. Een aantal taken zijn gelukkig gewoon doorgegaan, zoals bijvoorbeeld de trainingen. Dit verdient overigens een groot compliment aan alle trainers/hulptrainers op de locaties Goes, Hulst, Tholen en Vlissingen.

Een aantal taken zijn overgenomen, echter meerdere respondenten hebben van mijn zijde geen opvolging gehad, dit vanwege o.a. het ongeval met onze zoon Milan.

U heeft daar alles over kunnen lezen en gelukkig kan ik u melden dat het weer goed met hem gaat. Zelfs zo goed dat hij komende maand weer hoopt te gaan koersen.

Inmiddels zitten we weer in een iets rustiger vaarwater en kunnen we de zaken weer vlot proberen te trekken. Hiervoor hebben we jullie hulp hard nodig.

Helaas hebben we de Landelijke Jeugdwedstrijd van 2 september moeten annuleren. Dit hadden we liever niet gedaan, maar ook daarvoor hadden we extra vrijwilligers nodig, die er op dat moment niet waren.

De voorbereidingsgroep voor de Kustmarathon MTB Toertocht van zaterdag 1 oktober komt woensdag aanstaande bij elkaar. Dit schitterende evenement, gaat zoals het er nu naar uitziet gewoon door. De 15e editie alweer😊

Ook het jeugdkamp 12+ staat in de steigers en zal plaatsvinden van 22 t/m 24 oktober in Abrefontaine (inschrijven kan nog!!).

Daarnaast hebben we ook het verzoek gehad voor de organisatie van een Wintercompetitie wedstrijd in Burgh-Haamstede. Ook hier hebben we extra vrijwilligers voor nodig.

Bij deze doen wij nogmaals een oproep u aan te melden als vrijwilliger en aan te geven wat u zou kunnen willen doen. U kunt uw reactie (excuus voor de herhaalde oproep) sturen naar x-treme.vz@zeelandnet.nl.

Deze mooie vereniging verdient een goed bestuur, enthousiaste vrijwilligers, goede trainers en doorpakkende organisatoren die het leuk maken voor onze huidige en toekomstige leden.

Geef je op als vrijwilliger!!

Patrick Vader

Namens het bestuur a.i.

Algemeen

BURGH-HAAMSTEDE – De zomervakantie is voorbij en scholen weer begonnen 🙁 . Een mooi moment om je vakantiefoto’s te rangschikken en dát geweldige vakantie kiekje in je X-Treme kleding in te sturen voor “Waar was X-Treme“. Zie Waar was X-Treme? voor de info.

Sam Mullaert ging je al eerder voor, nu gevolgd door Veerle Bruijnes die begin augustus samen met haar vader op de mountainbike de Stelviopas in Italië is opgefietst! Maar liefst 2758 meter en 48 haardspeldbochten 💪

Algemeen

BURGH-HAAMSTEDEATB Team X-Treme heeft helaas moeten besluiten de LJC-MTB en FUN wedstrijd in Burgh-Haamstede van zaterdag 3 september a.s. te annuleren.

De reden is van organisatorische aard. Na 15 geslaagde, leuke en spannende edities is helaas geen opvolging gevonden voor het afgetreden organisatieteam.

De zich reeds aangemelde bikers zijn inmiddels geïnformeerd.

Algemeen

BURGH-HAAMSTEDE – Mountainbikers op het Patrick Tolhoek parcours in Boswachterij Westerschouwen zullen vanaf maandag 11 juli rekening moeten houden met mogelijke hinder op het eerste deel van het parcours.

Dan wordt gestart met het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers. Het werkgebied is het meest oostelijke deel (grenzend aan het Groene Duin en de Zeepeduinen) van de Boswachterij.

Het MTB-parcours blijft toegankelijk, wel kunnen er werknemers op of om de tracks aan het werk zijn.

Aanvullende info werkzaamheden: Deze zomer wordt, in opdracht van de Provincie Zeeland, gestart met verwijderen van Amerikaanse vogelkers in het laatste deel van de Boswachterij Westerschouwen. Het gaat om het meest oostelijke deel. Eerder zijn de bomen van deze exoot in het deel langs de zeereep en in het middendeel al op een meter afgezaagd. De bomen die in deze vakken weer uitgelopen zijn, worden ook dit jaar weer nagelopen en wederom ontdaan van hun bladeren. Door deze methode toe te passen putten we de boom uit en zal uiteindelijk afsterven. Hierdoor krijgen planten, struiken en bomen die hier thuishoren weer een kans om te groeien en komt er meer afwisseling en meer biodiversiteit in het bos.