Omwonenden positief over verlichten MTB parcours Goes

Algemeen

GOES Vanaf het moment dat de X-Treme jeugd kon trainen op de oude verlichte tennisvelden naast het MTB parcours in Goes riep dat uiteraard enige vragen op bij de buurtbewoners. Zij begrepen dat de trainingen op de tennisvelden van tijdelijke aard zouden zijn en dus een definitieve oplossing gewenst is. Wat zijn de verdere plannen van de club t.a.v. de verlichting? Worden wij er in gekend? Terechte vragen waar ATB Team X-Treme graag antwoord op geeft.

Gelukkig denkt ATB Team X-Treme er hetzelfde over en vanuit de gedachte “een goede buur is beter dan een verre vriend” willen we graag onze plannen delen. Vorige week woensdag zijn Patrick Vader en Rinus Vermue naar Goes getogen en in gesprek gegaan met een delegatie van de buurtbewoners.

Tijdens dit overleg zijn, overigens in een prima sfeer, de plannen van ATB Team X-Treme m.b.t. de aan te leggen verlichting op het MTB parcours uiteengezet a.d.v.h. een schetsplan. Er is inzicht gegeven in de mate en intensiteit van het lichtgebruik op het MTB parcours. Beiden vertegenwoordigers vonden dit een zeer acceptabel plan en zijn verheugd dat zij in de realisatie worden gekend en zelfs inspraak hebben.

De “buren” vinden het overigens prachtig dat onze jeugd zich zo vermaakt met hun sport. Twee zonen van één van hen zijn in het verleden zelf lid geweest van ATB Team X-Treme, dus is de club geen onbekende. Natuurlijk wilden ze wel vooraf in de plannen gekend worden om niet, pas achteraf, geconfronteerd te worden met veranderingen die mogelijk niet wenselijk zijn.
Er is nu afgesproken dat een plan wordt gemaakt, waarbij het met name gaat over de opstelling (plaats en hoek) en sterkte van de verlichting om het terrein voldoende en veilig te verlichten zonder al te veel hinder voor de omwonenden. Een vertegenwoordiger van de buurt adviseert hierbij. Allen waren er van overtuigd dat deze mogelijkheden zeer zeker aanwezig zijn.

In het vervolgtraject worden omwonenden medio decemeber door ATB Team X-Treme uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst medio januari 2015. Na accordering van het plan door de omwonenden zal het plan aan de gemeente worden voorgelegd.