UITNODIGING KNWU Zuidwest bijeenkomst “Talentontwikkeling doe je samen”

Algemeen

UITNODIGING STDC KNWU Zuidwest

 

Beste Allemaal,

Op maandagavond 2 maart wordt om 19:30 uur in Café zaal Donkenhof in Wouw, de tweede avond  “Talentontwikkeling doe je samen” gehouden. Deze avond is vooral bedoeld voor de ouders van kinderen die rijden in de Categorie 1 t/m 8, Nieuwelingen en Junioren. Natuurlijk zijn uw kinderen ook welkom!!

De rode draad van deze avond is de belastbaarheid van uw kind in zijn of haar ontwikkelingsfase.
Deze avond geeft veel inzichten over vroeg- en laatbloeiers, over welke trainingen goed zijn bij welke ontwikkelingsfase.

Natuurlijk zijn trainers, verzorgers, ploegleiders en mekaniekers ook van harte welkom. Die krijgen twee bijscholingspunten voor je licentie.

Als u van plan bent te komen stuur dan een mail naar STCZ Zuidwest Nederland. Voor mensen met een kaderlicentie geef naast je naam, je functie en je KNWU licentienummer (vijf cijfers), door.

Ed Blok
Sport Technisch District Coördinator (STDC)

KNWU Zuidwest Nederland.