Training oudste trainingsgroep verhuist naar de donderdag

Algemeen

GOES – Ongeveer 2 weken geleden is er onder de leden van de oudste trainingsgroep (A-groep), van de dinsdagavond training in Goes, een enquête afgenomen met betrekking tot de trainingsbehoeften. Daarin werd de mogelijkheid voorgesteld om de training te verplaatsen naar donderdagavond. Daarnaast is de leden gevraagd naar hun mening over de invulling van de training.

Naar aanleiding van de enquête is besloten om, voor deze groep, de dinsdagavond training met ingang van 11 juni te verplaatsen naar de donderdagavond. De tijd blijft 18.30 – 20.00 uur. De voornaamste redenen voor het verplaatsen van de training zijn:

  • het vermijden van de drukte op dinsdagavond, én
  • de waarborging van de kwaliteit door een vaste trainer.

Verder is er naar aanleiding van de enquête besloten dat de training zich specifiek blijft richten op de training en ontwikkeling van techniek. Dit is en blijft de basis voor iedere training. Daarnaast worden er wisselend wedstrijd specifieke elementen toegepast en zal er met regelmaat worden getoerd.

Met sportieve groet,

Namens het SportTechnisch Team en bestuur,
Johan Oosterhuis