Red de buitenrit, teken de petitie!

Algemeen

NEDERLAND Natuurgebieden in Nederland dreigen bij gebrek aan geld voor onderhoud dicht te gaan. Door de drastische bezuinigingen in Den Haag is er geen geld meer voor het onderhoud van paden. In Nederland maken meer dan 320.000 mountainbikers gebruik van deze natuur. Door een tekort aan onderhoudsgeld dreigt daar een streep door te worden gezet.

20140317-1 Red de buitenrit-foto NTFURed de buitenrit!
De NTFU heeft samen met de paardensportbond KNHS een landelijke petitieactie op touw gezet om het tij te keren. Met de petitie ‘Red de buitenrit!’ willen we de stemmen van alle mountainbikers en paardensporters bundelen die door afsluiting van de natuur hun sport niet meer kunnen beoefenen. Hiermee roepen wij de Vaste Kamercommissie en de Staatssecretaris van EZ op om een kwalitatief goed aangelegd en onderhouden route- en padennetwerk in Nederlandse natuurgebieden te faciliteren.

Klik hier om de online petitie te tekenen 

 

Mark Torsius, namens de NTFU betrokken bij de petitie licht toe waarom deze actie van belang is voor mountainbikers:
 
Wat hebben bezuinigingen op natuur en recreatie te maken met mountainbiken?
Alles! De aanleg van mountainbikeroutes wordt vaak met publieke middelen gefinancierd. Daarnaast dragen ook ondernemers of de mountainbikers zelf wel eens financieel bij. Met wat creativiteit lukt het dan vaak om nieuwe routes te bouwen. Maar met aanleg alleen zijn we er niet. Elke route heeft onderhoud nodig. Of dit nu aan de bewegwijzering of het pad zelf is, geen enkel pad is onderhoudsvrij. Veel clubs spelen al een rol bij het onderhoud van hun eigen route maar daarmee is het probleem niet helemaal opgelost. Er blijft altijd werk dat uitbesteedt moet worden. Denk aan grondverzet maar ook aan zogenaamde boomcontroles waarbij terreinbeheerders routes inspecteren op dode bomen in de directe nabijheid van een pad. Klinkt wellicht wat overdreven maar terreinbeheerders zijn verantwoordelijk voor de veiligheid in het bos, de zogenaamde zorgplicht.

En eerlijk is eerlijk, we willen ook steeds uitdagender routes. De mountainbiker van nu heeft andere wensen en behoeften dan die van 30 jaar geleden en daar willen we graag op inspringen. Attractieve routes, liefst in goede verbinding met woonkernen zodat we meer mensen enthousiast kunnen maken voor de mountainbike sport.

Overal moet bezuinigd worden, waarom zouden mountainbike routes ontzien moeten worden?
Zeker, als er op alle ministeries bezuinigd moet worden dan is het logisch dat ook de natuur- en recreatiesector hiermee te maken heeft. Maar het huidige beleid: geen enkele garantie op financiering voor beheer en onderhoud van mountainbike en ruiterroutes, gaat ons te ver. Natuurlijk willen we ons steentje bijdrage als vrijwilliger en soms zelfs ook als ondernemer in het buitengebied maar de kwaliteit en kwantiteit van routestructuren vinden we een verantwoordelijkheid die we met de overheid moeten delen. Ook financieel. Recreatief fietsen levert immers veel geld op. Denk aan alle bestedingen aan binnenlandse fietsvakanties, aan dagtochten waarbij de consument geld uitgeeft. Op jaarbasis wordt 450 miljoen euro aan recreatief fietsen gespendeerd. En dan tellen we de fietsverkoop niet eens mee. Het onderhoud van routestructuren moet daarom niet alleen gezien worden als kostenpost,  het is een vorm van kwaliteitsborging die uiteindelijk geld oplevert. Uitdagende en goed onderhouden routes trekken mensen aan. Daarnaast zijn er nog de voordelen die weliswaar moeilijk in geld uit te drukken zijn maar zeker van belang zijn zoals gezondheidswinst en de sociale meerwaarde van het doen van vrijwilligerswerk!

Heb je vragen of wil je bijdragen aan deze en andere acties, stuur dan een mail naar Mark Torsius.