Penningmeester start eerdaags de contributie inning

Algemeen

NOORDWELLE – In de laatst gehouden Algemene Leden Vergadering is de contributie voor 2020 vastgesteld. Over twee weken start de penningmeester de contributie-inning.

De nieuwe tarieven zijn:

BASIS lidmaatschap
Jeugd t/m categorie 7 (t/m het jaar waarin je 14 jaar wordt): €48,00
Nieuwelingen & Junioren (v.a. het jaar waarin je 15 jaar wordt t/m het jaar waarin je 18 jaar wordt): €57,00
Senioren (v.a. het jaar waarin je 19 jaar wordt): €63,00
De contributie wordt verhoogd met €14,00 vanwege het verplichte KNWU Basis-lidmaatschap.

SUPPORT lidmaatschap
De contributie bedraagt €40,00 per (deel van een) jaar.

Beschrijving van de lidmaatschappen kan je HIER vinden.

Eventueel stopzetten van een lidmaatschap kan vanaf het nieuwe kalenderjaar (1-1-2021) mits 4 weken voordien gemeld aan het secretariaat via het daar vermelde formulier.