Oneigenlijk gebruik circulerende ledenlijst ATB Team X-Treme

Algemeen

Beste leden (ouders van jeugdleden),

Gisteren (dinsdag 13 september) heeft u onverhoopt een e-mail ontvangen met het verzoek uw stem uit te brengen in het kader van de RABO clubactie (clubsupport).

Wij willen u met klem laten weten dat het bestuur a.i. van ATB Team X-Treme géén toestemming heeft gegeven om deze e-mail onder de leden en relaties van onze vereniging te verspreiden.

Onze vereniging volgt een privacyreglement en het lijkt erop dat oneigenlijk gebruik is gemaakt van een circulerende ledenlijst van ATB Team X-Treme.

Indien leden en/of relaties voor verenigingsactiviteiten worden aangeschreven door bestuur, coördinatoren c.q. trainers van onze vereniging, wijzen wij hen erop dat deze lijst uitsluitend gebruikt mag worden voor verenigingsdoeleinden, nooit aan derden ter hand mogen worden gesteld, en dat e-mails aan grote(re) groepen zoveel als mogelijk in BCC verzonden dienen te worden.

Wij hebben gemeend u dit te moeten mededelen.

Bestuur a.i.

ATB Team X-Treme