Patrick Tolhoek MTB parcours, Burgh-Haamstede TIP-TOP in orde!

Algemeen

BURGH-HAAMSTEDE – NLdoet op het Patrick Tolhoek parcours in Boswachterij Westerschouwen is meestal een gezellige drukte van jewelste. Four wheel drives met aanhangers rijden dan af en aan om het onderhoudsmateriaal op de juiste plaats te brengen bij de mannen en vrouwen die met kruiwagens, scheppen en harken de boel in de tracks verwerken. Gezamenlijke koffie- en lunchmomenten voor werkbespreking en gezelligheid onder elkaar. Echter werd dit jaarlijkse vrijwilligers “feestje”, door corona, uitgesteld naar een datum tijdens het broedseizoen.

Om toch het noodzakelijke onderhoud te doen mochten we, na overleg met Staatsbosbeheer, over meerdere dagen en in kleine groepjes aan de slag. Ook het Oranjefonds was het eens met deze oplossing zodat we onder de paraplu van NLdoet konden werken en ook weer gefaciliteerd werden. Van maart t/m mei was Johan MTB en crew regelmatig op het parcours te vinden en te werken aan een top 10 klassering van dit schitterende parcours. En dat lukte, meerdere keren zelfs !!

Natuurlijk werden eerst de tracks nagezien op veiligheid. Erosie gevoelige stukken werden bijgewerkt en voorzien van een nieuwe laag houtsnippers, grond of maaisel.

Daarnaast werden bordjes aangebracht die bikers nog eens extra wijzen op “hoe te handelen” bij een ongeval of calamiteit. Op onoverzichtelijke kruisingen met men-route en/of ruiterpaden en bij enkele lastige trails werden waarschuwingsbordjes aangebracht. Ook door wandelaars, ruiters en bikers gedeelde paden werden voorzien van waarschuwingsbordjes. Al met al hopen we dat prima tracks en deze bordjes zullen bijdragen aan de veiligheid van bikers en andere bosgebruikers. Zeker nu er meer recreatieve mountainbikers gebruik maken van deze tóch pittige omloop.

De kroon op het werk kregen we van BBB cycling een toolstation als service aan de bikers. Het is geplaatst bij het bankje aan het begin van het parcours.

           

Dank aan alle vrijwilligers voor hun inzet, dank aan het Oranjefonds dat we op deze manier konden deelnemen aan NLdoet en dank aan Staatsbosbeheer voor het beschikbaar stellen van snippers en maaisel en BBB cycling voor het Toolstation. Ook dit is weer een mooi voorbeeld van samenwerken aan een mooie sportvoorziening in Boswachterij Westerschouwen.