Mogelijk hinder door werkzaamheden in Boswachterij Westerschouwen

Algemeen

SBB beeldmerk groen 125x100BURGH-HAAMSTEDE – Staatsbosbeheer start in januari met de houtoogst in Boswachterij Westerschouwen. De werkzaamheden zijn in het bos vlakbij de duinen tegen het strand. Het zagen vindt plaats met oogstmachines en neemt een aantal weken in beslag. Plaatselijk kunnen de werkzaamheden voor overlast zorgen, doordat paden minder goed begaanbaar zijn of tijdelijk afgezet worden.

 

 

 

De werkzaamheden starten op maandag 4 januari en zullen 4-6 weken in beslag nemen. De houtoogst vindt plaats in het gedeelte vlakbij de duinen tegen het strand. Het recreatieve deel van de Boswachterij wordt grotendeels ontzien, maar tijdens de werkzaamheden zullen af en toe delen afgesloten worden. Met het uitrijden het hout zal er een groter deel afgesloten worden t.b.v. de veiligheid. De houtoogst in dit deel van het bos maakt dat de duinen meer ruimte krijgen.

Het hout zal verwerkt worden tot OSB plaat (‘oriented strand board’), een hoogwaardige constructieplaat die veel gebruikt in de bouw om af te timmeren of als underlayment. Schepen zullen het hout vanaf Neeltje Jans naar de fabriek brengen.

Duurzaam bosbeheer
Houtoogst vindt plaats door dunning en verjonging. In Boswachterij Westerschouwen wordt gedund en verjongd in een deel van het bos. Bij dunning worden er bomen weggehaald om de anderen meer ruimte te geven om goed verder te groeien. Bij verjonging worden grotere open plekken gemaakt, zo krijgen de duinen meer ruimte zodat ze op een natuurlijke manier kunnen verstuiven. Voor kwaliteitshout treft Staatsbosbeheer regelmatig maatregelen in het bos. Rechte bomen zijn bijvoorbeeld het meest geschikt om planken van te zagen. Daardoor kunnen ook toekomstige generaties hout als hernieuwbare grondstof blijven gebruiken. De opbrengst van de houtverkoop wordt gebruikt voor het beheer van alle natuurgebieden van Staatsbosbeheer.

Werkzaamheden
Boswachters zijn een jaarrond aan het werk in de Boswachterij. Van het zetten van stippen, het inventariseren van dieren en planten, tot de houtoogst zelf met machines. Afgelopen jaar is zorgvuldig afgewogen welke bomen geoogst worden. Bomen hebben een markering gekregen (gekleurde stippen of strepen), het zogenaamde blessen. Bomen vellen gebeurt met een oogstmachine, een ‘harvester’ en is uitbesteed aan ‘Vroom’, een bosbouwbedrijf. De geavanceerde houtoogstmachine kan nauwkeurig en precies werken. Hij velt en onttakt de bomen en zaagt de stam in stukken van de gewenste lengte. De stammen worden opgestapeld in afwachting van transport, het transport gebeurt met schepen vanaf Neeltje Jans. De paden kunnen tijdelijk minder goed begaanbaar zijn door het werkverkeer. De paden worden zo snel mogelijk hersteld. Het herstelwerk wordt gedaan zodra het werk klaar is en in een periode dat de paden goed droog zijn.

Zorgvuldig vakmanschap
Voor aanvang van de werkzaamheden is er bekeken of er bijvoorbeeld broedbomen van roofvogels aanwezig zijn in het werkgebied. En als die er zijn, worden er maatregelen genomen om deze te beschermen. We doen dat volgens de richtlijnen van de Gedragscode Bosbeheer. Ook wordt er niet méér geoogst, dan er bijgroeit. Het hout uit de bossen van Staatsbosbeheer is FSC gecertificeerd.