KNWU mededeling: Update MTB seizoen 2020

Algemeen

BURGH-HAAMSTEDE – De KNWU is momenteel druk doende om de mountainbikekalender voor de periode ná 1 september in te vullen.  Zie het bericht hieronder.

Toevoeging ATB Team X-Treme: Het bestuur van ATB Team X-Treme heeft eerder al besloten om de LJC-wedstrijd Burgh-Haamstede af te gelasten. Deze wedstrijd stond gepland voor zaterdag 5 september. Op het randje dus van het verbod op vergunningplichtige evenementen én met grote kans op verlenging hiervan (landelijk karakter) door landelijke- of regionale maatregelen. Daarnaast is een verbod op publiek ook voor deze wedstrijd denkbaar. Naast de flinke recreatiedruk die in deze periode nog is zou de De LJC wedstrijd zo’n extra 500 tot 750 deelnemers en bezoekers verspreid over de dag in het bos aantrekken.

 


Beste lezer,

Als gevolg van de coronamaatregelen van het kabinet zijn vooralsnog alle vergunningsplichtige wielerevenementen in Nederland in de periode tot 1 september afgelast.
Nadere informatie hierover kun je op onze website terugvinden.

Hierbij informeren wij je over de consequenties hiervan ten aanzien van het lopende MTB seizoen 2020 en ons standpunt in deze:

Status Mountainbike kalender 2020 per 1 september
Als KNWU conformeren wij ons strikt aan de door het kabinet uitgevaardigde richtlijnen inzake Covid-19.
Hierbij worden we helaas geconfronteerd met het feit dat er een toenemend aantal evenementen op omvallen staat of zelfs helemaal wegvalt. Hetgeen ingrijpende gevolgen heeft voor de LJC, 3 Nations Cup en NK’s e.d.
De cie. Off Road kijkt momenteel i.o.m. de organisatoren naar een mogelijkheid om diverse noodgedwongen uitgestelde evenementen alsnog in te passen in de periode na 1 september.

Voor het NK Jeugd hebben we i.o.m. de organisatie reeds een nieuwe datum vastgesteld, namelijk 3 oktober a.s. Dit biedt ons de gelegenheid om in de maand september voorafgaand aan het NK nog een aantal LJC wedstrijden in te plannen. Zodra deze kalender bekend is zal deze gedeeld worden met organisatoren en op onze website geplaatst worden.

Aangaande de Mannen en Vrouwen 15+ zijn we aan het inventariseren op welke data resp. het NK MTB XCO, NK e-bike, NK Marathon en NK Streetrace ingepast kunnen worden.
Voor de verdere invulling van het internationale 3 Nations Cup circuit zijn we momenteel in gesprek met de Duitse en Belgische wielerbond zijnde onze partners in deze reeks.
Nadat er een nieuwe Mountainbike kalender per 1 september is vastgesteld i.om. de betrokkenen, zal deze op www.knwu.nl onder “nieuws & updates” worden geplaatst.

Overige relevante informatie
Als commissie bekijken we momenteel op welke wijze we de voortgang van de evenementen per 1 september het beste kunnen stimuleren en omlijsten.
-Waar nodig bieden we de organisatoren hiervoor graag een aantal handvatten met als belangrijkste uitgangspunt om het evenement alsnog doorgang te laten vinden eventueel in aangepaste vorm.
-De status inzake NK’s, Cups en klassementen zullen we herbezien v.w.b. relevantie en de verdere mogelijkheden in deze.
– Na aanleiding van de status van de bovengenoemde wedstrijden zullen de reglementen herzien worden.
Het zal echter nog wat tijd vergen voordat we de kalender, de status van verschillende wedstrijden en de reglementen herzien hebben. Zodra deze definitief zijn zullen deze via onze website gedeeld worden.

We vertrouwen erop je met bovenstaande informatie jullie een update te hebben gegeven.
Eventuele vragen of opmerkingen hieromtrent kun je voorleggen aan de eigen vereniging of richten aan: mountainbike@knwu.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens commissie Offroad.

Mariska Bosschert
Team wedstrijdsport

Papendallaan 49
6816 VD Arnhem