Highlights uit de Algemene LedenVergadering van 30 juni 2021

Algemeen

WILHELMINADORP – Zo’n 20 leden kwamen afgelopen woensdag weer eens fysiek bijeen op de Algemene ledenvergadering 2021 in het Wilhelminahuis. De onderstaande meest belangrijke zaken kwamen aan de orde.

  • Door corona was 2020 een lastig jaar. Toch heeft ATB Team X-Treme zich er goed doorheen geslagen. Als het kon en mocht werd er getraind en vonden activiteiten doorgang, al dan niet met enige beperkingen.
  • Een nieuwe groep verenigingssponsoren werd gevonden die in belangrijke mate de activiteiten, evenementen en voorzieningen van de club mogelijk maken.
  • Een nieuw teamtenue werd gelanceerd en vond gretig aftrek. Dik 100 setjes zijn er inmiddels geleverd.
  • Het 3-koppig bestuur treedt op de volgende ALV (januari 2022) af. Na een flink aantal jaren is het tijd om het besturen over te dragen aan verse krachten. Wel blijft het huidige bestuur betrokken bij “ons cluppie” en zal zorgen voor een “warme” overdracht van taken. Kandidaten mogen zich uiteraard melden bij het bestuur.
  • Ook wordt invulling gezocht voor teamcoördinatoren EVT, STT en AMT.

  • Vanaf nu wordt de norm ATB Team X-Treme wielerkleding dragen tijdens clubtrainingen, -clinics en clubactiviteiten. Als je bij X-Treme traint dan draag je ook tijdens wedstrijden X-Treme wielerkleding. Zoals iemand zei ”een voetballer die bij Feyenoord traint, speelt ook geen wedstrijd in het Ajax tenue”. Onderstaand voorstel werd met nagenoeg algemene stemmen aangenomen.

 

Vanaf de oprichting van de Zeeuwse mountainbike vereniging X-Treme (ATB Team X-Treme) zijn de verschillende besturen er steeds vanuit gegaan dat betrokkenheid van leden met de vereniging, onderlinge saamhorigheid en respect naar teamsponsoren vanzelfsprekend leidde naar het dragen van teamwielerkleding tijdens teamtrainingen, teamactiviteiten en bij deelname aan mountainbike wedstrijden en -toertochten.

Hiertoe worden leden in de gelegenheid gesteld teamwielerkleding tegen kostprijs aan te schaffen, zelfs met extra korting, waardoor de aanschaf voor iedereen binnen bereik is. Helaas moeten we nu toch constateren dat vaker wordt gesport in eigen kleding, van persoonlijke sponsoren en/of andere verenigingen. Dit leidt tot verdeeldheid binnen de vereniging en is weinig respectvol naar haar sponsoren. Die maken tenslotte de teamactiviteiten en -trainingen qua inzet en financieel (mede) mogelijk.

Om dit ten positieve te laten keren werd het onderstaande voorstel, ter goedkeuring, aan de ALV aangeboden en aangenomen. Dat dan direct vanaf dát moment is ingegaan.

We houden het simpel.

Tijdens mountainbike trainingen, -clinics en andere activiteiten, georganiseerd door of namens ATB Team X-Treme, rijdt je in het geldende team wielertenue van ATB Team X-Treme )*.

Als je deelneemt aan mountainbike trainingen van ATB Team X-Treme dan rijd je bij deelname aan mountainbike wedstrijden eveneens in het geldende team wielertenue van ATB Team X-Treme )*.

ATB Team X-Treme volgt tevens verder de reglementen van KNWU/UCI m.b.t. teamkleding.

KNWU/UCI licentiehouders zijn verplicht tijdens deelname aan mountainbike wedstrijden, die onder auspiciën van de KNWU/UCI worden georganiseerd, deel te nemen in het team wielertenue van de, op hun licentie vermelde, KNWU/UCI aangesloten vereniging of officieel geregistreerd KNWU/UCI (inter)nationaal mountainbike team.

Indien een renner echter een KNWU/UCI rennerslicentie (anders dan een startlicentie) bezit via een andere bij de KNWU/UCI aangesloten vereniging dient dispensatie te worden aangevraagd voor het dragen van het ATB Team X-Treme team wielertenue )* tijdens deelname aan mountainbike wedstrijden (aanvraag KNWU dispensatie na akkoord beide besturen).

)* Het geldende ATB Team X-Treme team wielertenue bestaat uit ten minste een wielershirt of -jack en wielerbroek óf aeropak uit het kledingprogramma van ATB Team X-Treme, dit tenue wordt jaarlijks bij de KNWU gedeponeerd ter goedkeuring en registratie.

)** Slechts in zéér bijzondere gevallen kan hiervan, op verzoek, worden afgeweken (dispensatie door het bestuur).

  • Vergunning voor verlichting op het mountainbike parcours het Schenge wordt aangevraagd. We nemen deze stap omdat het balletje “wie aan zet is” steeds over en weer gaat. Daarnaast gaat het bestuur ook weer in gesprek met de gemeente.
  • Onderhoud en upgrade van de mountainbike parcoursen is in goede handen. In Hulst zijn plannen voor een nieuw parcours, in Goes wordt gewerkt aan een uitbreiding, in Vlissingen wordt hard gewerkt aan nieuwe trails en samenwerking met de gemeente. Aan het Patrick Tolhoek parcours in Boswachterij Westerschouwen wordt zelfs tijdens het broedseizoen, in kleine groepjes, gestadig doorgewerkt.