Enquête: Inventarisatie vrijwilligers ATB Team X-Treme

Algemeen

De Zeeuwse mountainbike vereniging X-Treme, dát zijn we SAMEN!!

Het huidige BestuursTeam heeft aangegeven, na vele jaren trouwe dienst, dat het vanaf de komende Algemene Leden Vergadering tijd is voor nieuwe vrijwilligers, nieuwe inzichten en nieuwe energie.

Natuurlijk blijven ook wij wel actief bij deze mooie club, maar dan wel in een andere rol.

Het vinden van vrijwilligers lijkt wel steeds moeilijker te worden. De meeste verenigingen gaan dan ook al over naar een systeem met verplichtingen voor leden én ouders van jeugdleden.

Wij willen dat (nog!) niet!!

ATB Team X-Treme is dus op zoek naar nieuwe vrijwilligers om de vereniging en haar activiteiten aanbod te steunen, te versterken en op koers te houden.

Via DIT FORMULIER willen we, in een poging om meer vrijwilligers te vinden, inventariseren wie er (zo nu en dan eens) iets voor de club zouden willen doen. We vermoeden dat er veel mensen in de vereniging zijn, die niet of nauwelijks worden gevraagd/benaderd, maar best bereid zijn de vereniging te helpen.

Door dit formulier in te vullen kun je aangeven wat je zou willen doen en hoe vaak.

Bedenk hierbij dat het spreekwoord “vele handen maken licht werk” ook geldt voor vrijwilligerstaken:

Graag uiterlijk 20 februari insturen.

Naar het FORMULIER