Enige uitleg over aanleg elektriciteit (verlichting) en water, ruimte i.r.t. jeugdtrainingen Goes

Algemeen

GOES – Tsja, dan is het ineens weer donker ’s avonds halverwege de training en bij een bewolkte dag zelfs nog iets eerder. Dan is er ook eerder dan andere jaren behoefte aan verlichting op het trainingsparcours. We hoopten nu te kunnen melden dat de containers inmiddels voorzien zijn van elektriciteit en water zodat we ook daar gemakkelijk een lampje kunnen aansteken en de LED baanverlichting kunnen opladen. Helaas is dat nog niet het geval.

Voordat een zogenaamde woonhuisaansluiting gerealiseerd kan worden moet e.e.a. eerst officieel geregeld worden en dat blijkt soms niet zo eenvoudig te zijn als wel eens wordt gedacht.

Alvorens er ook maar één spa de grond in kan moet er een adres bekend zijn. Dat hadden we nog niet maar kon gelukkig snel geregeld worden. Daarna moet een aanvraag gedaan en goedgekeurd worden voor een aansluiting op de zogenaamde distributienetten. En daar zit nu weer de crux.

Na een periode van grote drukte kon het bedrijf dat voor ons de aanleg wil doen, ander werk combineren met het aanleggen van onze aansluiting. Waar wij aannamen dat ook zij de aanvraag konden doen, bleek dat we dat toch zelf moesten verzorgen. Waar ook iedereen dacht dat het distributienet voorlangs de weg zou lopen en een aansluiting dus “appeltje-eitje “ zou zijn, blijkt dat het dichtstbijzijnde aansluitpunt voor elektriciteit maar liefst een kleine 200 meter verderop ligt. De kosten voor het overbruggen van deze afstand bleken zéér hoog op te lopen, voor onze rekening te zijn, en waarmee we niet zomaar akkoord konden gaan. Een poging om een, bij toeval, gegraven geul voor gas langs het Geldeloozepad gelijk te benutten voor onze kabel en leiding kon in die hele korte tijd niet formeel geregeld worden. Voor we antwoord van de instanties hadden was de geul alweer dichtgegooid. Zo werkt dat helaas.

Daarnaast is het zelfs nog niet zeker of EVIDES een wateraansluiting zal toestaan omdat het adres geen woonhuis betreft.
Nu is water niet zó belangrijk voor ons, maar elektriciteit zou toch wel zéér wenselijk zijn. Zeker omdat het volgende project wat we hierna willen aangaan een poging zal zijn om een vaste baanverlichting te realiseren. We zijn er van overtuigd dat we een lichtplan kunnen maken waarbij eventueel overlast voor de omgeving en dus bezwaren, minimaal kunnen zijn.

De afmeting van het terrein is een tweede punt waar we tegen aan lopen. Het succes van de jeugdtrainingen (en dus succes van de trainers) zorgde voor een flinke toeloop van nieuwe pupillen. Vorig jaar en ook dit jaar heeft dat geleid tot een aannamestop voor de jongste trainingsgroepen. Dit jaar zijn ook de oudere groepen zo ruim bezet dat slechts zeer mondjesmaat nieuwe pupillen geplaatst kunnen worden. Vaak moeten we nee zeggen.

Niet voor niets is de minimum leeftijd voor deelname aan trainingen sowieso gesteld op 8 jaar.

Het bestuur en het Sport Technisch Team heeft onlangs in een meeting afgesproken om mogelijkheden te verkennen naar wat een oplossing zou kunnen bieden voor verlichting, ruimte en daarmee samenhangend de groepsindeling en trainersbezetting. Hoewel het soms wel eens lijkt dat er geen vooruitgang geboekt wordt, zijn we wel steeds op zoek naar mogelijke oplossingen. Soms hangen zaken echter zo nauw met elkaar samen waardoor het één het ander vertraagd wordt.

Ook moeten we accepteren dat de gemeente soms andere keuzes maakt dan waarop wij hopen. Al zien we even verderop grote veranderingen en investeringen op Sportpark het Schenge. Wij betalen tenslotte ook geen huur en afdwingen om anders te beslissen kunnen we niet.

Hopend op uw begrip en wij blijven eraan werken.

Veel mountainbike plezier.

Het bestuur.