ATB Team X-Treme hervat trainingen jongste jeugd

Algemeen

Onder voorbehoud van goedkeuring gemeenten.  Zonder tegenbericht gaan we het zo doen!!

GOES-VLISSINGEN – Op basis van de verruimde maatregelen voor het sporten van kinderen en jongeren heeft het bestuur van ATB Team X-Treme besloten de trainingen voor de jongste jeugd t/m 12 jaar, onder voorwaarden, voorzichtig te hervatten op de bekende trainingsdagen en tijden.

Dit betekend in Goes op dinsdag 5 mei van 18.30 tot 19.30/20.00 uur en op donderdag 7 mei van 18.30 tot 19.30 uur voor de betreffende groepen.

In Vlissingen starten we een weekje later op maandag 11 mei van 19.00 tot ca. 20.30 uur.

Voor de oudere jeugd van 13 t/m 18 jaar wordt nog overleg gevoerd met de trainers hoe dit op een goede manier is in te vullen. Vooralsnog traint deze groep nog niet gezamenlijk bij de club en zullen dus nog even moeten wachten op nader bericht.

Om de trainingen in goede en veilige banen te leiden is voor beide locaties een actieplan opgesteld wat zowel door de gemeente Goes als gemeente Vlissingen moet worden getoetst op de juiste uitvoering van de regelgeving. We gaan er van uit dat dit geen problemen zal opleveren.

Daarnaast zullen we ook rekening moeten houden met controle door “handhaving”. Tijdens de training is een duidelijk herkenbare “corona contactpersoon” aanwezig die toeziet op naleving en waar je met vragen terecht kan.

Overigens is MTB parcours “het Schenge” nog steeds gesloten en alleen toegankelijk voor deze trainingen.

Corona actieplan ATB Team X-Treme Goes en Vlissingen )*

We vragen alle trainers, ouders/verzorgers en natuurlijk de kinderen om dit plan heel goed te lezen én na te leven om ongewenste situaties te voorkomen.

Na een periode van gedwongen rust zijn het bestuur en trainers blij dat nu deze voorzichtige stap gemaakt kan worden. Eerdaags beraadt het bestuur zich ook over de haalbaarheid van nu geplande evenementen en activiteiten.

We wensen de jeugdige bikers, ouders en natuurlijk ook de trainers weer heel veel plezier met elkaar.

 

)* vanwege privacy gevoelige informatie zijn de actieplannen geplaatst in het ledengedeelte van deze website en dient men eerst in loggen voor deze gedownload kunnen worden. Daarnaast worden ze via e-mail verzonden als bijlage van een News-flash.