Anti doping aanpak KNWU

Algemeen

De KNWU staat voor een eerlijke, integere en gezonde wijze van sport bedrijven. Om dit mogelijk te maken is er een actieplan opgesteld gericht op het uitvoeren van de anti-doping aanpak. Dit plan ‘Cultuurverandering in de hoogste versnelling’  is opgedeeld in vijf pijlers die gebaseerd zijn op de aanbevelingen van de commissie Sorgdrager.

De vijf pijlers zijn:

  1. Bewustwording
  2. Openheid
  3. Trainers & begeleiders
  4. Wielrennen Internationaal
  5. Dopingcontroles

Vanaf heden is alle informatie over dit gezamenlijke actieplan te lezen op de website van de KNWU. Ook zijn alle activiteiten die ontwikkeld zijn om het beoogde doel te behalen te lezen en volgen op www.knwu.nl/antidoping , ook voor praktische informatie en handige links.

De uitvoering van deze  vijf  pijlers wordt door de KNWU in samenwerking met NOC*NSF en de Dopingautoriteit tot uitvoering gebracht. Deze aanpak koerst op de gewenste en noodzakelijke cultuurverandering ten aanzien van doping binnen het totale Nederlandse sportklimaat. De KNWU neemt als sportbond het initiatief bij het doorvoeren van de gewenste cultuurverandering welke niet alleen binnen de Nederlandse wielersport, maar sportbreed noodzakelijk is.

Eerder deze maand is ‘Koersen op een schone sport’ tijdens een extra voorzittersoverleg door de KNWU afdelingen, districten en belangengroeperingen unaniem gesteund en akkoord bevonden. Vanuit dit overleg is een klankbordgroep samengesteld die samen met de medewerkers van het uniebureau van de KNWU de uitrol van de aanbevelingen op zich neemt. 

Huib Kloosterhuis, directeur van de KNWU is trots op deze positieve ontwikkeling: “Met dit besluit omarmen alle betrokken partijen de aanbevelingen van het plan na-Sorgdrager. Alle geledingen van de KNWU nemen hiermee de verantwoordelijkheid op zich om een volgende stap te zetten naar een schonere sport.”

Voor vragen, meer informatie of het leveren van een bijdrage aan de uitvoer van dit plan kunt u contact opnemen met de projectleider Margo de Vries via margo.de.vries@knwu.nl.