Werkzaamheden Staatsbosbeheer in Boswachterij Westerschouwen

Algemeen

BURGH-HAAMSTEDE – Op maandag 31 augustus wordt er gestart met het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers uit de Boswachterij Westerschouwen. Deze exoot, Prunus serotina, is ooit in Nederland aangeplant als bodemverbeteraar op de zandgronden. Alhoewel deze kleine boom of flinke struik in Zeeland nooit is aangeplant is hij door het verspreiden van de besjes door vogels toch hier terecht gekomen. In de hele Kop van Schouwen treft u hem nu aan. En waar de Prunus groeit, groeit bijna niets anders.

Kaartje locatie werkzaamheden

Werkzaamheden: Het verwijderen van de Amerikaanse vogelkers in de Boswachterij zal in drie fases plaatsvinden, dit najaar zal het westelijke deel van het bos aangepakt worden. Afhankelijk van de terreinomstandigheden worden de boompjes uit het bos gesleept en ter plaatse versnipperd, maar op lastigere plaatsen wordt er voor gekozen om de boompjes op rillen te leggen, zodat het wild van de Boswachterij ook meteen dekking heeft.

Zowel voor de bezoekers als voor de dieren van het bos is er voor gekozen om het werk zoveel mogelijk handmatig en met elektrisch gereedschap uit te voeren. Overlast wordt hierdoor tot het minimum beperkt.

Alleen voor het versnipperen en voor het transport van de snippers naar het depot nabij het pompstation, worden machines ingezet. Vanwege de dunne bosbodem in de Boswachterij, willen we het bos zo min mogelijk belasten met zware voertuigen. Een verstoorde bosbodem vormt juist weer een ideale groeiplaats voor de Amerikaanse vogelkers.

Staatsbosbeheer verwacht zéér weinig hinder op en om het Patrick Tolhoek mountainbike parcours. Maar een gewaarschuwd mens telt voor twee.

Wil je meer weten over het werk van Staatsbosbeheer in Zeeland? Volg dan het blog van de Boswachters aan Zee